Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Östersjön

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 22.3.2010

Skyddet av Östersjön och företagsrelationer teman för besöket i S:t Petersburg

President Halonen och premiärminister Putin träffade finländska företagsledare i Konstaninovpalatset i S:t Petersburg. Copyright © Republikens presidents kansliPresident Halonen och premiärminister Putin träffade finländska företagsledare i Konstaninovpalatset i S:t Petersburg. Copyright © Republikens presidents kansli

Republikens president Tarja Halonen besökte S:t Petersburg den 23 mars 2010. Där deltog hon i en rundabordsdiskussion om samarbetet inom Östersjöområdet, som ordnades av S:t Petersburgs guvernör Valentina Matvijenko. Diskussionen var en fortsättning på Östersjötoppmötet den 10 februari 2010 i Helsingfors.

På eftermiddagen träffade president Halonen och Ryska federationens premiärminister Vladimir Putin finländska företagsledare i Konstantinov-palatset i S:t Petersburg.

Östersjötoppmötet – en lyckad modell

Östersjön är vårt gemensamma hav och det är vår gemensamma angelägenhet att förbättra dess tillstånd", konstaterade president Halonen i sitt inledningsanförande. Hon berättade om erfarenheterna av Östersjötoppmötet som arrangerades i februari i Helsingfors och som överskred förväntningarna. Detta möte, som var nytt i sitt slag, hade som syfte att istället för nya avtal - sådana finns redan - åstadkomma konkreta åtaganden. ”I fråga om Helsingforsmötet var även arbetssättet nytt: den bärande tanken var att få till stånd ett samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn och frivilligorganisationerna."

Vi ansåg det också viktigt att städerna deltar i detta arbete. S:t Petersburg är på många sätt en föregångare i skyddet av Östersjön, dessutom är staden bekant för oss och en bra samarbetspartner. Förhoppningsvis är ni ett uppmuntrande exempel för oss ”, sade president Halonen.

President Halonen och S:t Petersburgs guvernör Valentina Matvijenko. Copyright © Republikens presidents kansliPresident Halonen och S:t Petersburgs guvernör Valentina Matvijenko. Copyright © Republikens presidents kansli

Enligt president Halonen har framsteg gjorts på många områden, men samarbetet skulle ännu kunna intensifieras, särskilt när det gäller att minska näringsbelastningen från jordbruket och att få till stånd en tryggare fartygstrafik.

”För att ytterligare kunna förbättra säkerheten för fartygstrafiken på hela Östersjöområdet måste man upprätta intensivare kontakter mellan rapporteringssystemet för fartygstrafik GOFREP och andra arrangemang som står till förfogande. Oljetransporterna och den ständigt växande fartygstrafiken utgör en ständig risk för olyckor på Östersjön.

S:t Petersburg är en viktig partner

”Vi finländare vill vara med om att förverkliga visionen om ett rent Östersjön och om en framgångsrik ekonomisk zon i Östersjön. S:t Petersburg och våra närområden står oss nära och är viktiga samarbetspartner i detta arbete”, konstaterade president Halonen.

Ett tema som särskilt behandlades vid rundabordsdiskussionen var reningen av avloppsvattnet i S:t Petersburg och byggandet av den norra behandlingsanläggningen för avloppsvatten, som är ett av S:t Petersburgs största projekt. De ryska experterna lyfte bl.a. fram oljebekämpning i vinterförhållanden, den särskilda ställning Ladoga har som en dricksvattenreservoar för S:t Petersburg och skyddet av sjön samt inrättandet av naturskyddsområden i S:t Petersburgs omgivning.

Överborgmästare Jussi Pajunen berättade om Helsingfors stad intresse att tillsammans med S:t Petersburg utreda möjligheten att använda biogas. Östersjöambassadör Jari Luoto berättade om Östersjötoppmötet i Helsingfors. Han betonade också EU:s politik för den nordliga dimensionen, som har visat sin styrka bl.a. i miljöprogram.

Utöver guvernör Matvijenko deltog även bl.a. S:t Petersburgs viceguvernör Alexander Vakhmistor, S:t Peterburgs vattenverk Vodokanals generaldirektör Felix Karmazinov samt finländska och ryska experter i diskussionen.

President Halonen och premiärminister Putin träffade finländska företagsledare

På eftermiddagen träffade president Halonen och premiärminister Putin finländska företagsledare i Konstaninovpalatset i S:t Petersburg. Premiärminister Putin öppnade sammankomsten och informerade president Halonen om att gränsstationen Torfjanovka kommer att öppnas för import av personbilar.

Premiärminister Putin konstaterade att det skett hemtagningar av kapitalplaceringar och inkomna kapitalplaceringar från utlandet till ett belopp av 45 miljarder dollar i fjol. Han hoppades att finländska företag ska vara bland de främsta investerarna. I sitt öppningsanförande presenterade premiärminister Putin flera samarbetsområden. Han framhävde också det ryska kunnandet i kärnkraftsverksbyggande och föreslog att man överväger inrättandet av ett slags råd för näringslivet, där både företagsvärlden och statsmakten skulle vara representerade.

I sitt öppningsanförande vid mötet med företagsledarna påminde president Tarja Halonen åhörarna om att finländska företag investerat nästan 6 miljarder euro i Ryssland, och trots den internationella ekonomiska krisen har företagen inte dragit sig tillbaka. ”Verksamheten i finländska företag verkar grunda sig på långsiktiga mål och långsiktigt engagemang”, konstaterade hon. Som ett glädjande faktum nämnde hon också de livliga kontakterna mellan ländernas medborgare. Finlands beskickningar i Ryssland beviljade i fjol cirka 740 000 visum. ”Logistiken mellan våra länder är viktig”, sade president Halonen och berättade att hon har lovat att ”försöka få en tågbiljett när de första snabbtågen börjar trafikera mellan våra länder”.

President Halonen och premiärminister Putin träffade finländska företagsledare i Konstaninovpalatset i S:t Petersburg. Copyright © Republikens presidents kansliPresident Halonen och premiärminister Putin träffade finländska företagsledare i Konstaninovpalatset i S:t Petersburg. Copyright © Republikens presidents kansli
Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 29.3.2010

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi