Gå direkt till innehållet

Republiken Finlands president: Pressmeddelanden och nyheter

Republiken Finlands President
Normal textstorlekStörre textstorlek
Nyheter, 12.11.2008

President Halonen i FN: Dialogen mellan kulturerna grundar sig på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Enligt republikens president Tarja Halonen utgör FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna en stadig grund för dialogen mellan kulturerna och civilisationerna. ”Förklaringen definierar gemensamma och universella rättigheter för alla människor – män och kvinnor, troende och icke-troende. Den har varit och är fortfarande en stor inspiration i kampen mot diskriminering och marginalisering”, betonade president Halonen vid FN:s möte om fredskultur onsdagen den 12 november 2008 i New York. President Halonen höll Finlands anförande vid högnivåmötet. I samband med mötet träffade president Halonen även Israels, Libanons och Kuwaits statschefer. Mötet för fredskultur, som arrangeras i samband med FN:s generalförsamling, var historiskt då flera av arabstaternas regeringschefer närvarade i generalförsamlingssalen då Israels president Shimon Peres framförde en kraftig vädjan om fred och sträckte ut en hand för arabkoalitionens fredsinitiativ. Ett av målen för mötet, dvs. dialogen mellan västländerna och den islamiska världen, förverkligades. Mötet för fredskultur sammankallades på Saudiarabiens kung Abdullahs initiativ.


Israels president Shimon Peres och president Halonen. Copyright © Republikens presidents kansli

I sitt anförande lyfte president Halonen fram läget i Mellanöstern. Meningsskiljaktigheterna mellan Israel och palestinierna symboliserar enligt mångas åsikt friktionen mellan västvärlden och den muslimska världen. Finland stöder alla initiativ för att lösa meningsskiljaktigheterna, betonade president Halonen.

”Det är allmänt erkänt att alla lösningar måste grunda sig på en modell med två stater samt ett gemensamt avtal om de palestinska flyktingarnas status och Jerusalem. För att nå en lösning krävs politisk vilja och mod, och den är inte lätt”, konstaterade president Halonen. De andra länderna och organisationerna bör på alla sätt stöda förhandlingarna mellan Israel och palestinierna.

President Halonen beskrev sina egna erfarenheter av dialogen mellan olika trossamfund. Efter händelserna den 11 september sammankallade presidenten företrädare för kristna, judiska och islamiska trossamfund i Finland. ”Under de år som gått har jag sett och erfarit hur människor, som hör till olika religioner och kulturer, med respekt för varandra har utgjort en förenande kraft och faktor i vårt samhälle”, sade president Halonen.


President Halonen och Libanons president Michel Suleiman. Copyright © Republikens presidents kansli

Bilaterala möten

Tisdagen den 11 november träffade president Halonen Israels president Shimon Peres i New York. Vid det bilaterala mötet berättade president Peres om läget för fredsprocessen och var hoppfull beträffande framstegen i förhandlingarna. Presidenterna känner varandra sedan länge och stämningen vid mötet var positiv och varm. Efter diskussionerna deltog president Halonen och president Peres i en middag för de 30 statschefer som deltog i mötet, med FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon som värd.

President Halonen och Libanons president Michel Suleiman träffades i samband med mötet den 12 november. President Suleiman berättade att dialogen mellan de olika grupperingarna i Libanon fungerar bra. Han var också tillfreds med hur Libanons relationer till Syrien utvecklas. President Suleiman tackade Finland för insatserna under kriget år 2006.

På onsdagen träffade president Halonen också emiren av Kuwait, schejk Sabah IV al-Ahmad al-Jabir al-Sabah. Vid mötet konstaterades att relationerna mellan Finland och Kuwait är goda, men man strävar efter att utveckla det konkreta samarbetet och besöksutbyte. Utvecklingen av de handelsekonomiska relationerna är också viktigt. Enligt emiren stöder Kuwait en fredlig utveckling i Irak.

I mötet för fredskultur deltog även bl.a. Förenta staternas president George Bush, Storbritanniens premiärminister Gordon Brown, Saudiarabiens kung Abdullah och andra politiska ledare och företrädare för trossamfund.

Dialogen mellan kulturerna och religionerna är också temat för Civilisationernas allians, som president Halonen har medverkat i bl.a. genom att delta i ett forum som arrangerades i januari 2008 i Madrid.


Till vänster: President Halonen occ emiren av Kuwait, schejk Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah. Copyright © Republikens presidents kansli. Till höger: President Halonen höll Finlands anförande vid högnivåmötet. UN Photo/Eskinder Debebe

Tal sin helhet (på finska)

FN:s generalförsamling

Skriv ut
Bookmark and Share
Detta dokument

Uppdaterat 25.11.2008

© 2012 Republikens presidents kansli Mariegatan 2, 00170 Helsingfors, tel: (09) 661 133, Fax (09) 638 247
   Information om webbplatsen   webmaster[at]tpk.fi