1. adjutantti

Pasi Seppälä

Everstiluutnantti

Syntynyt Lappajärvellä 19.11.1972
Naimisissa, kolme lasta

Kadettikoulu 19941998
Yleisesikuntaupseerin tutkinto, Maanpuolustuskorkeakoulu 20092011

Tasavallan presidentin 1. adjutantti 2018
Tasavallan presidentin 2. adjutantti 20162018
Tasavallan presidentin 3. adjutantti 20142016
Osastoesiupseeri, Pääesikunta 2014
Osastoesiupseeri ja sektorin johtaja, Maavoimien materiaalilaitoksen esikunta 20112014
Opettaja, Ilmasotakoulu 2008
Kadettikurssin johtaja, Ilmatorjuntakoulu 20062007
Toimistoupseeri, Keskisen prikaatin esikunta, KFOR -operaatio, Kosovo 20052006
Opettaja ja kadettikurssin johtaja, Ilmatorjuntakoulu 20012005
Opetusupseeri ja yksikön varapäällikkö, Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 19982001