Tino Savolainen

Everstiluutnantti

Syntynyt 26.9.1976 Karstulassa
Naimisissa, kaksi lasta

Kadettikoulu, 1998–2002
Yleisesikuntaupseerin tutkinto, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2012–2013 ja 2014–2015

Tasavallan presidentin 2. adjutantti, 2020–
Tasavallan presidentin 3. adjutantti, 2018–2020
Osastopäällikkö, Utin jääkärirykmentti, 2017–2018
Osastoesiupseeri, Maavoimien esikunta, 2015–2017
Sektorijohtaja, Utin jääkärirykmentti, 2013–2014
Yksikön päällikkö, Utin jääkärirykmentti, 2011–2012
Yksikön päällikkö, Euroopan unionin taisteluosasto (NLBG), 2010–2011
Yksikön varapäällikkö, Utin jääkärirykmentti, 2006–2010
Kouluttaja, Utin jääkärirykmentti, 2002–2006

Osallistunut useisiin kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin.