Tino Savolainen

Everstiluutnantti

Syntynyt Karstulassa 26.9.1976
Naimisissa, kaksi lasta

Kadettikoulu 1998–2002
Yleisesikuntaupseerin tutkinto, Maanpuolustuskorkeakoulu 2012–2013 ja 2014–2015

Tasavallan presidentin 2. adjutantti, 2020–
Tasavallan presidentin 3. adjutantti, 2018–2020
Osastopäällikkö, Utin jääkärirykmentti  2017–2018
Osastoesiupseeri, Maavoimien esikunta  2015–2017
Sektorijohtaja, Utin jääkärirykmentti  2013–2014
Yksikön päällikkö, Utin jääkärirykmentti  2011–2012
Yksikön päällikkö, Euroopan unionin taisteluosasto (NLBG) 2010–2011
Yksikön varapäällikkö, Utin jääkärirykmentti  2006–2010
Kouluttaja, Utin jääkärirykmentti  2002–2006

Osallistunut useisiin kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin.