Oikeudellinen neuvonantaja

Päivi Pietarinen

Syntynyt 14.10.1970 Espoossa

Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto, 1995
Valtiotieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka, kansainvälinen oikeus), Turun yliopisto, 1994

Tasavallan presidentin oikeudellinen neuvonantaja ja kabinetin jäsen, 2018–
Kansliapäällikkö, korkein hallinto-oikeus, 2009– (virkavapaalla)
Hallinto-oikeustuomari, Helsingin hallinto-oikeus, 2017
Pääsihteeri, Valtioneuvoston rakenteita arvioinut parlamentaarinen komitea, valtiovarainministeriö, 2014
Lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 2008
Lakimies, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristö, Strasbourg, 2005–2007
Tutkimuspäällikön, esittelijän ja tiedotussihteerin tehtäviä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 1998–2000, 2001–2004, 2007
Lainsäädäntösihteeri, ulkoasiainministeriö, oikeudellinen osasto, 1996-1998, 2000-2001
Ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö, kansainvälisten asiain toimisto, 1995