Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tasavallan presidentin kanslian toiminnan ja talouden suunnittelun keskeisimpiä asiakirjoja ovat vuosittain laadittava nelivuotinen tasavallan presidentin kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma sekä valtiontalouden kehykset  ja eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot.

Seurannan kannalta tärkein asiakirja on tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös. Tuloksellisuudesta sekä tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Seurantatietoihin voidaan lukea myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset.