Anna Eronen

Anna Eronen

Komentajakapteeni

Yleisesikuntaupseerin tutkinto, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2019-2021
Sotatieteiden maisterin tutkinto, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2004-2007

Tasavallan presidentin 3. adjutantti 2022–
Osastoesiupseeri, Merivoimien esikunta, 2021–2022
Sektorijohtaja, Puolustusvoimien tiedustelulaitos, 2015–2019
Miinaviirikön päällikkö, Rannikkolaivasto, 2014–2015
Aluksen päällikkö, Suomenlahden Meripuolustusalue, 2013–2015
Kansainväliset tehtävät, EUNAVFOR, Intian valtameri, 2011
Aselaji- ja I-upseerin tehtävät, Suomenlahden Meripuolustusalue, 2007–2013