Päivi Pietarinen

Oikeustieteen kandidaatti, Turun yliopisto, 1995
Valtiotieteiden maisteri (kansainvälinen politiikka, kansainvälinen oikeus), Turun yliopisto, 1994

Tasavallan presidentin oikeudellinen neuvonantaja ja kabinetin jäsen, 2018–2024
Kansliapäällikkö, korkein hallinto-oikeus, 2009– (virkavapaalla)
Hallinto-oikeustuomari, Helsingin hallinto-oikeus, 2017
Pääsihteeri, Valtioneuvoston rakenteita arvioinut parlamentaarinen komitea, valtiovarainministeriö, 2014
Lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto, 2008
Lakimies, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristö, Strasbourg, 2005–2007
Tutkimuspäällikön, esittelijän ja tiedotussihteerin tehtäviä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 1998–2000, 2001–2004, 2007
Lainsäädäntösihteeri, ulkoasiainministeriö, oikeudellinen osasto, 1996–1998, 2000–2001
Ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriö, kansainvälisten asiain toimisto, 1995