Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty lailla tasavallan presidentin kansliasta (100/2012). Sen mukaan tasavallan presidentin kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä presidentintoimeen kuuluvissa tehtävissä, hoitaa tasavallan presidentin hallintoasiat, säilyttää ja hoitaa tasavallan presidentin arkistoa sekä järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat henkilökohtaiset palvelut. Tasavallan presidentin kanslia myös huolehtii tasavallan presidentin henkilökohtaisesta ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta sekä entisten tasavallan presidenttien palveluista.

Tasavallan presidentin kabinetti

Tasavallan presidentin kabinettiin kuuluvat kansliapäällikkö, presidentin neuvonantajat ja viestintäpäällikkö. Kabinetti valmistelee ja esittelee tasavallan presidentille kaikki presidentin kannanottoa tai päätöstä edellyttävät asiat sekä huolehtii niiden seurannasta.

Kansliapäällikkö toimii myös kabinetin päällikkönä.

Kabinettikokous

Tasavallan presidentti, kabinetin jäsenet ja adjutantit käsittelevät kabinettikokouksessa tärkeimmät tasavallan presidentin ohjelman valmisteluun ja toteutukseen liittyvät asiat.

Tasavallan presidentin adjutantit

Puolustusvoimat asettaa tasavallan presidentin adjutanteiksi kolme upseeria, jotka ovat määrättynä tasavallan presidentin kansliaan. Adjutanttien yksikköä johtaa ensimmäinen adjutantti. Yksikkö suunnittelee yhdessä kabinetin kanssa tasavallan presidentin ja presidentin puolison ohjelman heidän antamansa ohjauksen mukaisesti sekä valmistelee ja toimeenpanee ohjelman. Toinen adjutantti toimii muiden tehtäviensä ohella presidentin puolison avustajana ja kolmas adjutantti avustaa tarvittaessa eläkkeellä olevia presidenttejä. Tasavallan presidentin adjutanttien palvelusaika ei ole sidottu presidentin toimikauteen.

Käytäntö on peräisin vuosilta 1918–1919, jolloin kenraali C-G. E. Mannerheim toimi valtionhoitajana (tilapäisenä valtionpäämiehenä). Muun muassa taiteilija, luutnantti Akseli Gallen-Kallela toimi silloin jonkin aikaa Mannerheimin adjutanttina. Tasavallan presidentin adjutantin tehtävissä on toistaiseksi pisimpään palvellut kenraali Grönvall 1944–1962.