Tasavallan presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä Helsingissä sekä tasavallan presidentin kesäasunnolla Naantalin Kultarannassa on liikkumis- ja oleskelurajoitusten alaisia alueita. Asiasta säädetään sisäministeriön asetuksessa 19.12.2013/1104.

Tasavallan presidentin, valtioneuvoston jäsenen ja muun valtion ylimpään johtoon kuuluvan sekä kansainvälistä erityissuojelua nauttivan henkilön turvallisuuden varmistamiseksi karttaliitteessä 6 tarkoitetulla alueella ei saa liikkua tai oleskella ilman tasavallan presidentin kanslian lupaa.

Mitä asetuksen 1 momentissa säädetään, ei koske yleisölle ilmoitettuina aikoina tapahtuvia vierailuja tätä tarkoitusta varten varatuilla alueilla eikä Kultarannan osakaskunnan yhteisen vesialueen osakkaiden vesialueen käyttöä osakaskunnan säännöissä edellytetyllä tavalla.