Postiosoite

Mariankatu 2, 00170 Helsinki

Sähköpostiosoite

presidentti@tpk.fi

Miten presidenttiin voi ottaa yhteyttä?

Tasavallan presidentille tai presidentin puolisolle osoitetut kirjeet, kortit ja muut postilähetykset voi lähettää osoitteeseen: Tasavallan presidentin kanslia, Mariankatu 2, 00170 Helsinki. Presidentille voi myös lähettää sähköpostia osoitteeseen presidentti@tpk.fi.

Tasavallan presidentti saa vuosittain useita tuhansia kirjeitä ja viestejä, eikä hänellä ole mahdollisuutta vastata kaikkiin niihin henkilökohtaisesti. Tasavallan presidentin kanslia pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan asiallisiin viesteihin, joista ilmenee lähettäjän yhteystiedot.

Miten voi esittää presidentille kutsun tai tapaamispyynnön?

Kaikki tasavallan presidentille tai presidentin puolisolle osoitetut kutsut sekä tapaamis-, haastattelu-, tervehdys- ja suojelupyynnöt pyydetään toimittamaan kirjallisena tasavallan presidentin kansliaan joko postitse tai sähköpostilla. Kutsut ja pyynnöt voivat olla vapaamuotoisia, ja niistä tulee selvästi ilmetä lähettäjän yhteystiedot.

Kutsun tai pyynnön esittäjälle ilmoitetaan vastauksesta, kun asia on käsitelty.