Presidentin kynästä: Vaalirauhaa

Olemme eduskuntapuolueiden puheenjohtajien kanssa käyneet jo syksyllä keskustelun tulevista eduskuntavaaleista ja siitä, miten vältettäisiin paitsi ulkopuolinen vaikuttaminen myös vaalitunnelman ylikuumeneminen.

Olen viimeaikaisten tapahtumien vuoksi jatkanut samaa keskustelua kaikkien puheenjohtajien kanssa. Jaamme yhteisen käsityksen, että vaalirauha on turvattava. Uhkailu tai väkivalta sanoissa tai teoissa eivät kuulu suomalaiselle vaalikentälle. Tätä viestiä viemme myös eteenpäin. Ymmärrän tämän niin, ettei väkivallan tai solvaamisen äänille ole käyttöä.

Demokratian vaaliminen on jokapäiväistä, sinnikästä työtä. Sitä tekevät kaikki vaalityössä mukana olevat. Mutta perimmäisinä kansanvallan vaalijoina ovat kansalaiset itse, meistä jokainen.

Vaalikampanjointi on nyt täydessä vauhdissa, eikä puheenjohtajilla ole havaintoja ulkopuolisista vaikuttamispyrkimyksistä. Vaikutetaan siis omin voimin vastuullisesti.

Sauli Niinistö