Palkkio ja eläke

Tasavallan presidentin vuotuisesta palkkiosta säädetään laissa, ja palkkio pysyy samana, kunnes eduskunta toisin säätää. 1.3.2012 alkaen tasavallan presidentin palkkioksi oli säädetty 160 000 euroa. Presidentti Niinistön aloitteesta palkkio laskettiin 1.4.2013 alkaen vuoden 2006 tasolle eli 126 000 euroon.

Palkkion lisäksi presidentille kuuluu asunto, jonka kunnossapito, lämmitys, valaistus ja sisustus sekä tarpeellinen henkilökunta kustannetaan valtion varoilla. Presidentin puoliso ei saa palkkiota tai muuta korvausta asemansa johdosta.

Tasavallan presidentin eläkkeestä säädetään laissa. Presidentin vuotuinen eläke on 60 prosenttia tasavallan presidentin kulloinkin voimassa olevasta palkkiosta. Täyden eläkkeen saa kuusi vuotta tai pitempään presidenttinä toiminut henkilö.

Valtio voi kustantaa toimessa aiemmin olleelle presidentille sopivan asunnon kohtuullista vuokraa vastaan, tarjota tarpeen mukaan erilliset työtilat sekä antaa kuljetus-, turvallisuus-, sihteeri- ja toimistopalveluja valtion talousarvion rajoissa.

Presidentin puolisolle ei makseta eläkettä tämän aseman johdosta, mutta hän on leskeksi jäätyään oikeutettu perhe-eläkkeeseen, joka on 50 prosenttia presidentin eläkkeestä.

Presidentin palkkio ja asuntoetu samoin kuin eläke ja perhe-eläke ovat verovapaita. Muista tuloista presidenttiä verotetaan normaalisti.