H.M. Kong Haralds tale under lunsjen til Finlands 100års-markering i Helsingfors den 1 juni 2017

Deres Eksellense Republikken Finlands President og fru Haukio
Deres Majesteter
Herr President
Mine damer og herrer!

På vegne av oss nordiske besøkende – og jeg drister meg til å inkludere også de finske gjestene – har jeg den ære å takke for maten.

Dronningen og jeg rekker knapt å bli sultne mellom hver gang vi blir bespist i Helsingfors rådhus. Maten er alltid like god. Den finske gjestfriheten er alltid like stor. Og vi blir alltid like begeistret for denne vakre skjærgårdshovedstaden. Derfor kommer vi også stadig tilbake.

Anledningen denne gang er helt spesiell. Som representanter for de nordiske naboer er vi invitert for å feire intet mindre enn at Finland fyller 100 år. Det finske folket har ofret mye for å forsvare sin selvstendighet. Dere har tatt tunge tak for å bygge landet. Finland kan være stolt over det som er oppnådd. Vårt inntrykk er likevel at dere også i jubileumsåret mest ser fremover, mot nye oppgaver og mål – både hjemme og ute.

Dagen i dag har en nordisk ramme. Det nordiske er et stabilt ankerfeste for oss alle, et felleskap som er betryggende i motvind og berikende i medvind. I dag feirer vi Finlands plass og rolle i vårt nordiske felleskap.

For Norge er Finlands store jubileum en god anledning til å reflektere over vår finske arv, vårt naboskap over grensen i nord, innvandringen av kvener og skogfinner og det tette samkvemmet mellom samene i Norge og Finland.

Jubileet har også vært en anledning til å sette kurs fremover. For samarbeidspotensialet mellom Finland og Norge er langt fra uttømt. Det gode kan bli enda bedre, samarbeidet enda tettere og kontakten enda hyppigere.

Vi ønsker oss mer av alt, eller som Tove Jansson, en av Finlands mange store forfattere skriver – på karakteristisk vis:

«En ny port mot det Utrolige, det Mulige, en ny dag hvor alt kan hende hvis man ikke har noe imot det».

Og vi har slett ikke noe imot det.

Vi ønsker oss et nært og godt samarbeid mellom alle våre nordiske land. Hjertelig takk for stor gjestfrihet og et velsmakende måltid!