Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe presidentti Hage Gottfried Geingobin hautajaisissa Windhoekissa 24.2.2024

Olemme tänään kokoontuneet kunnioittamaan suuren namibialaisen, suuren afrikkalaisen, merkittävän valtiomiehen ja maailmankansalaisen – presidentti Hage Gottfried Geingobin – muistoa.

Presidentti Geingob jätti vahvan perinnön. Opimme tuntemaan hänet määrätietoisena valtiomiehenä, joka omisti koko elämänsä vapaudelle ja Namibian kansakunnan rakentamiselle. Hän jätti perinnöksi myös läheisen ystävyyden Suomen kanssa.

Tämä ystävyys perustuu yli 150 vuoden yhteisen historian vankalle perustalle. Mutta se perustuu myös yksilöiden välisiin vahvoihin siteisiin. Huomionarvoinen esimerkki tästä on side presidentti Geingobin ja Suomen edesmenneen presidentin, Nobelin rauhanpalkinnolla palkitun Martti Ahtisaaren välillä. Molemmat olivat keskeisessä asemassa Namibian itsenäistymisprosessissa. Molemmat rakastivat tätä maata syvästi.

Kuluneen vuoden aikana minulla oli etuoikeus tutustua Hage Geingobiin henkilökohtaisesti. Hänen kutsustaan tein huhtikuussa valtiovierailun Namibiaan. Tuo vierailu teki minuun syvän vaikutuksen. Namibialaisten sydämellinen vieraanvaraisuus ja ystävällisyys. Ja Hagen kanssa käymäni inspiroivat keskustelut. Jaoimme ajatuksia ja ideoita rauhasta, tasa-arvosta ja monenvälisyyden merkityksestä.

Maantieteellisesti tietenkin maidemme välillä on tuhansia kilometrejä. Silti – ehkä historian, ehkä jonkin muun vuoksi – välillämme oli yhteys. Pidämme sitä hyvä esimerkkinä myös muille.

Viimeinen kaunis osoitus kansojemme välisestä ystävyydestä korkeimmalla tasolla oli presidentti Geingobin ja hänen puolisonsa Monica Geingosin osallistuminen presidentti Martti Ahtisaaren hautajaisiin marraskuussa. Siunaustilaisuudessa luettiin symbolisesti  raamatunkohtia ndongan kielellä. Ystävä halusi kunnioittaa ystävänsä muistoa viimeisen kerran. Minulla on nyt sama kunnia.

Kun presidenttikauteni on pian päättymässä, lupaan jättää tämän Suomen ja Namibian välisen ystävyyden perintönä seuraajalleni.

Näillä sanoilla haluan vielä kerran ilmaista syvän osanottoni rouva Monica Geingosille, Geingobin perheelle, koko lähipiirille sekä Namibian hallitukselle ja kansalle.

Lepää rauhassa ystävämme, presidentti Hage Geingob.