Republikens president Sauli Niinistös hälsning vid självstyrelsedagens fest på landskapsdagarna i Mariehamn 9.6.2013

(med reservation för ändringar)

Ålands självstyrelsedag firas när sommaren är som vackrast. Vi har med min fru i dag deltagit i feststämningen både i Eckerö och på Mariehamns torg. Dagen är viktig; den firar Ålands framgångar och dess unika ställning.

Ålands självstyrelse har en lång och händelserik historia. Autonomin kom till under de stora förändringarna efter första världskriget. Men många grundstenar hade egentligen lagts redan långt tidigare. Jag tänker bland annat på följderna av mötet i Åbo för tvåhundra år sedan mellan den ryske kejsaren, Alexander den första, och den svenske kronprinsen, Jean Babtiste Bernadotte – ett möte som fick stor betydelse för den politiska utvecklingen i hela Norden. Jag tänker också på andra händelser mellan stormakterna som har lett till Ålands nuvarande status.

I dag vilar självstyrelsen på en stabil grund. Självstyrelselagen för Åland är en rättslig garanti som har stått sig väl. Ändå finns det på Åland en stark och gemensam vilja till förändring. En utveckling av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen har också den senaste tiden diskuterats i två arbetsgrupper på båda sidorna av havet. Under ledning av riksdagsrådet, lagtingsledamot Gunnar Jansson och ambassadör Alec Aalto har man gjort ett fint jobb för att reda ut behoven att förnya självstyrelselagen.

Det finns positiva signaler i riket på att man vill skapa en modern och flexibel självstyrelselag, som bidrar till det åländska samhällets utveckling och till problemfria relationer mellan landskapet och riket.

Jag tror att en förnyad självstyrelselag skulle vara en fin gåva år 2022, då vi firar landskapets hundraåriga självstyre. Genomförandet av en ny lag kräver emellertid ännu mycket arbete både i riksdagen och i lagtinget.

***

Landskapet Åland har länge varit välmående. Ekonomiskt sett är det ett av Finlands mest välbeställda områden. Och detta är ingen tillfällighet; ålänningarna är ju kända, bland annat, som ett sjöfarande och företagsamt folk.

Den ekonomiska kris vi upplever i Europa motverkas bäst genom kreativ, innovativ företagsverksamhet. Endast genom arbete kan vi bygga välfärd.
Sysselsättningen och ändringar i befolkningsstrukturen är exempel på saker som man borde ta hand om då goda tider råder. Målet både på Åland och på rikets sida bör vara, att så många unga som möjligt får ett jobb. På Åland finns det också en vilja att öka landskapets ekonomiska självstyre.

***

Utvecklingen av självstyrelselagen och de formella ramarna är en viktig, men också en tidskrävande uppgift. Minst lika viktigt är det att fokusera på ett praktiskt, flexibelt och även informellt samarbete mellan riket och landskapet. Betydelsen av språkkunskap, som ett av samarbetsredskapen, kan därför inte nog framhållas. Ett intensivt samarbete är det bästa sättet att bygga upp ett starkt förtroende och dela kunnande både för rikets och landskapets bästa.

Jag gratulerar lagtinget på självstyrelsedagen och önskar er alla en trevlig semester.