Tasavallan presidentin joulutervehdys suomalaisille rauhanturvaajille

Hyvät suomalaiset rauhanturvaajat!

Te noin 500 suomalaista sotilasta, jotka palvelette parhaillaan kriisinhallintatehtävissä Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa. Olette osa lähes 48 000 suomalaisen sotilaan kunniakasta ketjua, joka on vuodesta 1956 lähtien hillinnyt väkivaltaisia konflikteja maailmalla ja lieventänyt siviilien kokemaa hätää. Olen tavannut Teitä ja tiedän, että ammattitaitonne, luotettavuutenne ja inhimillinen asenteenne palveluksessa kasvattavat Suomen hyvää mainetta maailmalla.

Viimeaikaiset tapahtumat, kuten Pariisin terrori-iskut ja kesällä käynnistynyt siirtolaiskriisi osoittavat, että maailman konfliktit aiheuttavat vaikutuksia, ei vain Eurooppaan, vaan myös Suomeen. Ulkopuolisen maailman poissulkeminen ei ole mahdollista, emmekä voi täten kääntyä sisäänpäin. Suomen turvallisuutta on vaalittava jo valtiomme rajojen ulkopuolella. Turvallisuushaasteemme ovat yhteiset ja kohtamme ne tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneidemme kanssa. Yhdistyneiden Kansakuntien, ETYJ:in, Euroopan unionin ja Naton kriisinhallintaoperaatioilla rajataan konfliktien vaikutusta ja lievennetään niiden vaikutusten ulottumista laajemmalle, myös kotimaahamme. Yleinen arvio tällä hetkellä on, että tarve sotilaalliselle ja siviilikriisinhallinnalle sekä suomalaisten rauhanturvaajien osaamiselle säilyy, jollei jopa kasva. Rauhan perimmäinen ratkaisu on laajassa kansainvälisessä yhteistyössä, mihin myös Suomi aktiivisena osallistuu.

Rauhanturvaajat, Te teette tärkeätä työtä, jota suomalaiset arvostavat. Vietätte nyt suomalaisen vuoden tärkeää juhlaa, joulua, kaukana perheistänne ja ystävistänne, sotilaallisen vaatimattomissa ja ajoittain jopa vaarallisissa olosuhteissa. Useimmat rauhanturvaajat muistavat kriisinhallintaoperaatiossa viettämäänsä joulun vielä kauan palveluksensa päättymisen jälkeen. Toivottavasti tulette muistamaan tätä suomalaisten ja kansainvälisten palvelustovereidenne kanssa viettämänne juhlaa lämmöllä, tietoisina siitä, että olette tehneet oman osuutenne sen eteen, että maailma olisi ihmisille parempi paikka elää.

Kaukaisuudesta huolimatta joulu tulee tunnelmassaan myös lähelle. Ilman läheisten tukea Teidänkin työnne olisi vielä entistä haastavampaa. Joulun rauhaisa tunnelma välittyköön myös kaikille läheisillenne.

Toivotan Teille suomalaisille rauhanturvaajille hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti