Tasavallan presidentin tervehdys kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2021

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvät kuulijat

Kansallinen veteraanipäivä on arvokas perinne. Minulle ja puolisolleni se on tarjonnut vuosittain mahdollisuuden tavata maamme kunniakansalaisia, sotiemme veteraaneja ja lottia. Nämä tapaamiset ja lämpimät kädenpuristukset ovat jääneet pysyvästi mieliin. Tänään tapaamiset eivät ole mahdollisia. Vietämme juhlapäivää poikkeusjärjestelyin.

Kulunut vuosi on koetellut meitä kaikkia. Ympäri maailman valtiot ja kansalaiset ovat olleet uuden, vakavan haasteen edessä.

Pandemian keskellä toivoa paremmasta kuitenkin on. Suojaustoimet vaikuttavat ja rokotukset etenevät. Huolimatta viruksen aiheuttamista monista vaikeuksista ja menetyksistä, Suomi on pysynyt toiminnassa. Tästä on kiittäminen erityisesti terveydenhuollon ja monien muiden alojen ammattilaisia.

***

Suomi tunnetaan maailmalla vakaana ja turvallisena maana. Erään tunnetun tutkimuksenkin mukaan maailman onnellisimpana maana.

Osa kuulijoista muistaa henkilökohtaisesti hyvin toisenlaisetkin olot.

Jokainen sotien aikaan elänyt joutui tavalla tai toisella tekemisiin sodan kanssa, niin rintamalla kuin kotirintamalla. Kukin osallistui Suomen puolustamiseen omien kykyjensä mukaan, usein omat voimavarat ylittäen. Sodan ajan sukupolvi teki mahdottomasta mahdollisen. Suomi selvisi maailmansodasta itsenäisenä demokraattisena kansakuntana.

***

Sodan kokeneet sukupolvet rakensivat vahvan perustan tämän päivän yhteiskunnallemme. Kannoitte vastuuta ja puolustitte vapautta yhdessä. Velvollisuudentuntonne oli voimakas.

Tälle veteraanien arvopohjalle rakennettu yhteiskuntamme on tuottanut paljon hyvää ja kestänyt monet iskut. Ja kestää vastakin, kun pidämme siitä huolta.

Pandemian myötä moni tuttu asia on muuttunut. Uudessa tilanteessa moni punnitsee aikaisemmin itsestään selvinä pidettyjä asioita. Mitä merkitsevätkään terveys, turvallisuus, toimiva yhteiskunta?

Sodan sukupolvelle ihmishenkeä ja kotimaata kohdannut suunnaton uhka pakotti elämään suuressa epävarmuudessa. Pelkoja varmasti oli. Tämän päivän haasteita ei voi verrata sodan ajan tilanteeseen. Mutta voimme saada aiempien sukupolvien kokemuksista voimavaroja nykyajan haasteiden voittamiseen.

Tunnemme syvää kiitollisuutta ja kunnioitusta veteraanisukupolven tekoja kohtaan. Parhaiten kunnioitamme tätä arvokasta perintöä pitämällä huolta hyvästä yhteiskunnastamme. Siitä, että maamme säilyy osallisuuden yhteiskuntana myös tulevaisuudessa. Oman polun tai paikan löytyminen ei aina ole helppoa. Liian moni joutuu syrjään. Kannan erityistä huolta nuorista. Se, mitä me teemme tänä päivänä nuortemme hyväksi, kantaa vuosikymmenten päähän.

***

Arvoisat sotiemme veteraanit ja lotat

Ajattelen lämmöllä kohtaamisiani kanssanne. Mieleeni on erityisesti jäänyt, että kaiken kokemanne jälkeen, teidän näkökulmanne elämään on säilynyt kiitollisena.

Teidän ansiostanne asumme vakaassa, turvallisessa, itsenäisessä kotimaassamme. Kiitos.

Toivotan teille kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat hyvää vointia ja oikein hyvää kansallista veteraanipäivää.