Tasavallan presidentin tervehdys suomalaisille rauhanturvaajille

Rauhanturvaaminen ja sotilaallinen kriisinhallinta ovat olleet tärkeä osa Suomen työtä kansainvälisen turvallisuuden hyväksi jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan.

Kriisit ovat aina haastavia kokonaisuuksia, eikä niitä voida ratkaista vain yhdellä keinolla tai yhden toimijan toimenpitein. Tarvitaan yhteistyötä. Yhteistyökyvystä ja rakentavasta otteesta suomalaiset rauhanturvaajat tunnetaan.

Työnne maailman kriisipesäkkeissä on merkityksellistä toimialueillenne ja Suomelle. Toimintanne edistää kohdealueiden turvallisuutta ja vakautta sekä vähentää inhimillistä hätää monin eri tavoin. Toimintanne lisää myös Suomen turvallisuutta. Operaatiot tarjoavat mahdollisuuden kehittää kriisinhallintahenkilöstön osaamista sekä Puolustusvoimien kansainvälistä yhteistoimintakykyä. Tämä vahvistaa myös kansallista puolustuskykyämme.

Suomalaisten rauhanturvaajien osaaminen ja oikeudenmukaisuus tunnustetaan laajasti kriisialueilla. Yksittäisen rauhanturvaajan toiminnan taustalla vaikuttavat aina kotimaan arvot ja opit – tasa-arvoinen yhteiskunta, hyvä yleissivistys ja laadukas varusmieskoulutus. Näiden tekijöiden myötävaikutuksella sotilaamme ovat kyenneet toimimaan vierailla mailla tehokkaasti.

Tätä perintöä te olette parhaillaan jatkamassa kolmessa maanosassa tehtävissä, jotka ovat hyvin vaativia fyysisesti ja henkisesti. Kiitän teitä arvokkaasta työstänne rauhan turvaamiseksi ja rakentamiseksi maailman kriisialueilla.

Toivotan teille rauhallista joulua ja turvallista tulevaisuutta haastavissa ja tärkeissä tehtävissänne.

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti