Tasavallan presidentti Sauli Niinistön avaussanat Boao Aasia -talousfoorumissa 7. huhtikuuta 2013

On suuri kunnia saada osallistua tämän tärkeän kokouksen avajaisiin. Boao-foorumi on viimeisen 12 vuoden aikana saavuttanut huomattavan maineen ja muodostunut Aasian tärkeimmäksi talousfoorumiksi. Odotan keskustelujamme mielenkiinnolla.

Tämän päivän maailmassa haasteet, päätökset ja mahdollisuudet ovat yhteisiä. Me kaikki kohtaamme samoja haasteita ympäristön, talouselämän ja turvallisuuden aloilla. Valtiot ja alueelliset järjestöt vaikuttavat päätöksillään merkittävällä tavalla toisiinsa. Vastaavasti globalisaatio tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.

Eurooppa ja Aasia eivät enää ole toisilleen vieraita tai etäisiä mantereita vaan läheisiä ja arvokkaita kumppaneita. Taloutemme ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan. Kaupankäynti Kiinan ja Euroopan unionin välillä on vilkasta. Kahdessakymmenessä vuodessa tästä kauppasuhteesta on tullut eräs maailman huomattavimpia: sen arvo on yli biljoona euroa päivässä.
Tämän lisäksi tavarakauppa on vain yksi osa Aasian ja Euroopan läheisiä taloussuhteita. Meitä yhdistävät investoinnit, palvelut ja ideat. Lopputulos on selvä: on mahdotonta enää kuvitella Euroopan ja Aasian talouksia erillään toisistaan.

* * *

Eurooppa on jatkuvasti kansainvälisissä uutisissa, joissa yleensä myös esiintyy sana ”kriisi”. Viime vuodet ovat olleet Euroopalle ja euroalueelle erittäin vaikeita.

En halua kaunistella tilannetta. Eräs Euroopan vaikeuksien perimmäisistä syistä on löysä talouspolitiikka. Monet valtiot talouksiensa epätasapainon kasvaa velkaantumalla liikaa ja tekemällä kestämättömiä talouspäätöksiä. Tämän seurauksena taloutemme perustukset ovat heikentyneet, ja kilpailukykymme on kärsinyt.

Euroopan unioni on pystynyt sopimaan kauaskantoisista uudistuksista. Vahvempi talouskuri näyttää nyt olevan pääsemässä voitolle. Tiukempaa pankkivalvontaa ollaan myös rakentamassa. Kriisitaloudet ovat ryhtyneet rakenteellisiin uudistuksiin. Monet tunnusluvut osoittavat, että tilanne on paranemassa. Talouksien toipuminen on hidasta, mutta se on alkanut.

On yhä lailla selvää, että eurooppalaisten on tehtävä lujasti töitä elintasonsa eteen. Eurooppalaisia on vain 7 prosenttia maailman väestöstä mutta Euroopan osuus maailman yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta on 25 prosenttia maailman sosiaalimenoista 50 prosenttia.

Euroopalla on heikkoutensa, mutta sillä on myös suuria vahvuuksia. Euroopan unioni on maailman suurin yhteismarkkina-alue. Eurooppalaiset yritykset ovat suuria innovoijia. Euroopan maissa on korkeatasoinen koulutusjärjestelmä ja julkinen hallinto, järjestelmämme on avoin, ja meillä on erittäin vähän korruptiota. Nämä ominaisuudet ovat talouden kannalta yhä tärkeämpiä innovaation tultua talouskasvun ensisijaiseksi moottoriksi.

* * *

Meidän kaikkien on muistettava historiamme. Eurooppa oli aikoinaan maailman johtava mahti, mutta me ymmärrämme maailman muuttuneen. Maailmantalous on kehittynyt, ja uusia talousmahteja on ilmestynyt kartalle. Globalisoituneen maailman tulee olla tasaveroisten kumppaneiden yhteisö.

Tässä kokouksessa meillä on erinomainen tilaisuus pyrkiä yhteiseen näkemykseen talouskehityksestä ja vakaudesta sekä rakentaa todellista vaurauden kumppanuutta.