Tasavallan presidentti Sauli Niinistön avaussanat Valkoisessa talossa Washingtonissa 13 toukokuuta 2016

Arvoisa presidentti ja rouva Obama,

me viiden Pohjoismaan johtajat ja puolisomme olemme kiitollisia Teille kutsusta toiseen Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden huippukokoukseen, jonka olette kutsunut koolle.

Kiitos lämpimästä vastaanotosta. Tämä on aivan erityinen tilaisuus.

Pohjoismaat muodostavat perheen, jolla on yhteiset perustavanlaatuiset arvot ja historia sekä vahvat yhteistyösiteet.  Tunnemme hengenheimolaisuutta teidän kanssanne, arvoisa presidentti.

Sukupuolten välinen tasa-arvo, yhtäläiset mahdollisuudet, ihmisoikeudet, demokratia, oikeusvaltio ja kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen ovat yhteiskuntiemme peruspilareita ja tavoitteita, jotka ovat meille yhteisiä.

Pohjoismaat muodostavat yhdessä suurvallan – ei tosin sotilaallisessa mielessä vaan innovaatioiden, koulutuksen, kilpailukyvyn, kestävän kehityksen ja cleantechin saralla.  Yhdessä tarkasteltuna olemme maailman kahdenneksitoista suurin talousalue. Vapaakauppa on selkeästi etujemme mukaista.

Olemme suurvalta myös kulttuurin ja urheilun alueilla. Ja kuten huomaatte, olemme mestareita myös vaatimattomuudessa!

Herra presidentti,

Kiitämme Yhdysvaltoja johtajuudesta, jota se on osoittanut olemassaolomme suurimman uhan eli ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Olemme kiitollisia myös huomion kiinnittämisestä arktiseen alueeseen, jolla olemme käytännöllisesti katsoen naapureita.  Arktista neuvostoa voi käyttää myös välineenä luottamuksen rakentamisessa.

Pohjoismaat arvostavat suuresti monenvälistä yhteistyötä, jonka puolesta olette toiminut virkakausienne aikana. Se on ensiarvoisen tärkeää.

Elämme monin tavoin levotonta aikaa.  Turvallisuusuhkia on runsain mitoin. Tilanne on kiristynyt jopa Itämeren alueella ja Pohjois-Euroopassa, aivan meidän kotikulmillamme. Turvallisuuden ja vakauden vahvistaminen on siellä tarpeen, mukaan lukien asianmukainen vuoropuhelu Venäjän kanssa avoimuuden lisäämiseksi ja riskien pienentämiseksi.

Me Pohjoismaat luomme monin tavoin turvallisuutta paitsi omalla alueellamme ja Euroopassa myös maailmanlaajuisesti. Kannamme oman vastuumme. Pyrimme löytämään ratkaisuja ongelmien sijaan. Meillä on halua ja kykyä jatkaa yhteistyötä kanssanne turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi.

Arvostamme suuresti Yhdysvaltojen sitoutumista Eurooppaan ja turvallisuutemme edistämiseen.

Suomi on ylpeä pitkäaikaisesta ja tiiviistä ystävyydestä Yhdysvaltojen kanssa.  Sen perustana ovat yhteiset arvot ja edut, laaja-alaiset yhteydet kansojemme välillä sekä vilkas taloudellinen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Olemme sitoutuneet vahvistamaan tätä kumppanuutta entisestään.

Arvoisa herra presidentti, minulla on tänään kunnia todeta kaikkien Pohjoismaiden puolesta, että me, Pohjoismaat, olemme Yhdysvaltojen luotettava ystävä ja vahva yhteistyökumppani.  Haluamme tehdä yhteistyötä kanssanne ja rakentaa koko ihmiskunnalle parempaa tulevaisuutta.