Tasavallan presidentti Sauli Niinistön joulutervehdys suomalaisille rauhanturvaajille

Kunnioitetut suomalaiset rauhanturvaajat!

Esitän lämpimän joulutervehdykseni ja hyvän uuden vuoden toivotukseni kaikille yli 500 suomalaiselle rauhanturvaajalle palveluspaikkoihinne maailman eri kriisialueilla. Olette toteuttamassa siellä yhtä Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen päätehtävistä, rauhan ja vakauden turvaamista alueilla, joita sodat ja väkivalta ovat piinanneet. Ansaitsette tästä työstänne kaikkien suomalaisten kunnioituksen ja kiitoksen.

Vietätte suomalaisen kalenterivuoden suurinta juhlaa, joulua, yksiköissänne kaukana kotimaasta. Uskon, että tämä kokemus tulee jäämään unohtumattomasti mieliinne. Ette ole siellä siksi, että kaipaatte seikkailuja ja uusia kokemuksia vaan siksi, että haluatte omalta osaltanne auttaa niitä, jotka eivät ole yhtä etuoikeutetussa asemassa kuin me.

Olette tiedostaneet sen, että osallistuminen rauhanturvaamiseen ja sotilaalliseen kriisinhallintaan on auttamisen lisäksi olennainen osa maamme turvallisuuden ja puolustuskyvyn ylläpitämistä. Operaatioiden avulla ennaltaehkäistään ja rajoitetaan kriisejä ja niiden vaikutusten ulottumista laajemmalle, myös Suomeen.

Kansainvälisen yhteisön kriisinhallinta- ja rauhanturvatoimintaa seurataan yleismaailmallisesti. Suomalaisia on aina pidetty alan luotettavina ja yhteistyökykyisinä ammattilaisina. He pystyvät saumattomaan yhteistyöhön eri maista tulevien toveriensa kanssa. Heillä on myös erityinen taito luoda luottamukselliset suhteet kriisialueilla asuviin ihmisiin, mikä on merkittävä seikka operaatioiden onnistumisen kannalta. Voimme syystä olla ylpeitä työstänne ja palveluksestanne isänmaan hyväksi.

Kyse ei ole kuitenkaan pelkästään tästä. Korkean ammattitaitonne ansiosta te luotte joka päivä myönteistä kuvaa suomalaisista sotilaista ja heidän osaamisestaan. Näin luodaan kansainväliseen yhteisöön myös kuvaa suomalaisesta maanpuolustusjärjestelmästä, sen kyvystä hoitaa sen eteen tulevat tehtävät niin kotimaassa kuin maailmalla. Tämän tehtävän mallikkaasta suorittamisesta te ansaitsette erityisen kiitoksen.

Toivotan kaikille suomalaisille rauhanturvaajille ja heidän omaisilleen hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta!

Sauli Niinistö
Tasavallan presidentti