Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Afganistan-huippukokouksessa Chicagossa 21.5.2012

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

On suuri ilo osallistua täällä Chicagossa järjestettävään ISAF-kokoukseen. Tahdon kiittää presidentti Obamaa sydämellisestä vieraanvaraisuudesta.

Tänään tehdään tärkeitä päätöksiä ISAF-operaation tulevaisuuteen liittyen. Historian opetukset eivät välttämättä ole aina selviä. Yksi asia on kuitenkin selvä: Afganistanin jättäminen yksin ei tule kysymykseen.

Turvallinen ja vakaa Afganistan on ollut koko maailman huolenaihe kuluneen kymmenen vuoden ajan. Sekä Afganistan että kansainvälinen yhteisö ovat tehneet valtavasti töitä tavoitteen saavuttamiseksi. Jatkamme työtä yhdessä Afganistanin kansan kanssa rakentaaksemme turvallisen ja vakaan maan, jossa ihmisoikeudet kohenevat, hallinto kehittyy ja köyhyys vähenee. Sitoudumme jatkossakin tukemaan Afganistania tämän tavoitteen saavuttamisessa. Afganistanin hallituksen on myös täytettävä omat sitoumuksensa määrätietoisesti.

Selvää on myös se, että naisille on taattava täysimääräinen osallistuminen rauhan- ja siirtymäprosesseihin. Se on ainoa tapa saavuttaa kestäviä tuloksia. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 toimeenpano on meidän kaikkien vastuulla. Suomi ja Afganistan aloittivat naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan yhteistyön marraskuussa 2010.

* * *

ISAF on saanut aikaan paljon, mutta paljon on myös vielä tehtävä. Vastuun siirtäminen vuoden 2014 loppuun mennessä on selkeä tavoite. Suomi tukee tätä tavoitetta jatkamalla osallistumistaan sotilaalliseen operaatioon. Jatkamme myös osallistumistamme EU:n poliisioperaatioon.

Siirtymävaiheen edetessä toiminnan painopiste siirtyy siviilipuolelle ja Afganistanin turvallisuusviranomaisten koulutukseen. Afganistanin turvallisuusjoukot ovat maan tulevaisuuden suhteen äärimmäisen tärkeässä asemassa. Meidän on luotava oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti toimivat ja ihmisoikeuksia kunnioittavat joukot, jotka kykenevät takaamaan turvalliset olot kaikille afganistanilaisille sukupuoleen katsomatta. Tavoitteen saavuttamiseksi meidän on tarjottava turvallisuusjoukoille koulutusta, neuvontaa ja tukea myös vastuun siirron jälkeen.

Tahdon vakuuttaa, että Suomi kantaa vastuunsa. Vuodesta 2014 alkaen tuemme Afganistanin turvallisuusjoukkoja vuosittain 7,65 miljoonalla dollarilla (6 miljoonalla eurolla), minkä lisäksi nostamme maksamamme kehitysavun määrän 25,5 miljoonaan dollariin (20 miljoonaan euroon). Lisäksi humanitäärinen apumme, kansalaisjärjestöjen kautta tarjoamamme tuki sekä tukemme siviilikriisinhallintaan säilyy 12,75 miljoonan dollarin (10 miljoonan euron) vuositasolla.

Suomi on myös valmis antamaan panoksensa Nato-johtoiseen seurantaoperaatioon. Pidämme myös hyvänä ISAF:n sitoutumista Afganistanin turvallisuusjoukkojen rahoituksen tukemiseen.