Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Ahvenanmaan maakuntapäivien istuntokauden 2023–2024 avajaisissa Maarianhaminassa 3.11.2023

Kuva: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisa puhemies, hyvät maakuntapäivien edustajat

Kun viimeksi kävin avaamassa maakuntapäivien istuntokauden vuonna 2017, puhuin Suomen monista vahvuuksista, kuten tasa-arvosta, vakaudesta ja turvallisesta elämästä.

Sävy on tänään astetta vakavampi. Vahvuuksiamme emme ole menettäneet, mutta maailma ympärillämme on yhä epävakaampi ja arvaamattomampi.

Venäjän oikeudettomaan sotaan Ukrainassa ei ole rauhaa näköpiirissä. Tilanne kysyy myös meiltä sitkeyttä. Teemme kaikkemme Suomen, Itämeren alueen ja koko Pohjois-Euroopan vakauden turvaamiseksi. Jatkamme myös Ukrainan tukemista niin kauan kuin se on tarpeen.

Suurvaltojen väliset jännitteet ja globaalit jakolinjatkaan eivät ole vain ”siellä jossain”. Niiden vaikutukset ulottuvat myös meihin ja lähialueillemme.

Maailman muutosta emme voi aina itse hallita, mutta voimme päättää, miten siihen suhtaudumme. Tällaisina aikoina omia vahvuuksia on puolustettava ja niistä on pidettävä kiinni entistäkin lujemmin. Sota Ukrainassa johti puolustus- ja turvallisuuspolitiikkamme uudelleenasemointiin. Suomi on nyt puolustusliitto Naton täysivaltainen jäsen. Tämä vahvistaa koko Euroopan ja samalla myös Ahvenanmaan turvallisuutta.

Mutta meidän on katsottava myös kauemmaksi: Seuraamme nyt huolestuneina Lähi-idän tapahtumia. Inhimillinen hätä Gazassa on suurta. On selvää, että Israelilla on oikeus puolustautua kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Kaikkien siviilien suojelu on kuitenkin varmistettava kaikkina aikoina, ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta on noudatettava kaikissa olosuhteissa.

Suomen etu ei ole jäädä sivustaseuraajaksi saatikka omilla toimillaan kärjistää vastakkainasettelua tai syventää jakolinjoja. Etumme on kaikin puolin lievittää keskinäistä vihanpitoa sekä edistää luottamusta. Tärkeintä on rakentaa vuoropuhelua ja neuvonpitoa eri tavoin toimivien tai ajattelevien kesken. Ja tukea ratkaisuiden löytämistä aina, kun se vain on mahdollista.

Näistä toimintatavoista on myös täällä Ahvenanmaalla runsaasti kokemusta. On koko Suomen kannalta ensiarvoisen tärkeää, miten maailma nyt asettuu ja miten ja kenen ehdoilla käsillä olevat ongelmat ratkaistaan.

***

Kiristynyt turvallisuustilanne puhuttaa ymmärrettävästi myös täällä Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaan asema ei rakennu mielikuvien varaan. Ahvenanmaan alueen demilitarisoinnilla ja neutralisoinnilla on selkeä kansainvälisoikeudellinen asema, joka perustuu paitsi kansainvälisiin sopimuksiin myös eurooppalaiseen tapaoikeuteen. Ahvenanmaan erityisasemasta ja Ahvenanmaahan liittyvistä lukuisista oikeudellisista kysymyksistä on ulkoministeriössä viimeistelyssä  kansainvälisoikeudellinen selvitys. Selvityksen tiimoilta ulkoministeriö on vastikään ollut yhteydessä Ahvenanmaan edustajiin.  Kysymys ei kuitenkaan rajoitu vain kansainvälisen oikeuden periaatteiden tasolle tai Suomen maa-alueen sisälle. Meidän on otettava näissä kysymyksissä huomioon myös läntisten kumppaniemme näkökohdat.

Suomi kyllä turvaa yhdessä liittolaistensa kanssa Ahvenanmaan aseman tiukan paikan tullen. Mutta turvallisuus vahvistetaan ja varmistetaan arjessa. Sen vuoksi rohkaisen teitä jokaista täällä maakunnassa keskusteluun siitä, mitä Ahvenanmaalla voidaan itse tehdä lisää turvallisuuden lisäämiseksi.

***

Paljon muutakin on Ahvenanmaan osalta vireillä. Kuten itsehallintolain uudistus, jota ei lukuisista yrityksistä ja ponnisteluista huolimatta ole vielä saatu valmiiksi. Toivon, että poliittista yhteisymmärrystä ja molemminpuolista kompromissihalukkuutta löytyy, jotta uusi itsehallintolaki saadaan pian voimaan.

Ilokseni olen myös huomannut, miten käytännönläheinen ja epävirallinen yhteistyö maakunnan ja valtakunnan välillä on viime vuosina lisääntynyt. Virkamiesten Ahvenanmaa-verkosto samoin kuin Ålandsakademi ovat esimerkkejä vuoropuhelua ja keskinäistä ymmärrystä edistävästä arjen yhteistyöstä.

Myös ruotsinkielinen kokonaisturvallisuuden erikoiskurssi ja sotilaiden peruskurssit, joihin on osallistunut ahvenanmaalaisia, ovat merkittäviä uusia avauksia. Maanpuolustuksesta ja sen perusteista on myös Ahvenmaalla suotavaa käydä keskustelua. On tärkeää, että kaikilla suomalaisilla on yhteneväinen kuva siitä, miten Suomea puolustetaan.

Olen oman toimikauteni aikana säännöllisesti keskustellut Ahvenanmaan ajankohtaisista asioista maakunnan edustajien kanssa. Näissä keskusteluissa olen saanut kuulla, mikä teitä askarruttaa, ja osaltani toivottavasti voinut välittää tuntojanne Manner-Suomeen. Olen pitänyt arvossa tätä epämuodollista yhteistyötämme.

***

Teillä on täällä paljon hyvää. Kaunis luonto, saariston moninaisuus, kielellinen rikkaus ja oma kulttuuriperintö ja historia. Teillä on elinvoimaisuutta ja pienyrittäjyyttä. Teillä on paljon sellaista, mitä vaalia ja mistä pitää kiinni.

Olen vakuuttunut, että Ahvenanmaan maakunta säilyy myös tulevaisuudessa turvallisena, kauniina ja elinvoimaisena. Kantakaamme jokainen oma vastuumme tästä, ja toimikaamme yhdessä maakunnan parhaaksi.

Toivotan teille kaikille tuloksellista istuntokautta sekä viisautta tärkeässä tehtävässänne maakunnan ja koko Suomen hyväksi.

Julistan täten maakuntapäivien istuntokauden 2023–2024 avatuksi.