Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe diplomaattikunnalle 1.2.2018

(puheen kieli englanti)

Teidän arvonne, arvoisat diplomaattikunnan edustajat,

Tahdon kiittää teitä suurlähettiläs Ricardo Alvarado diplomaattikunnan vanhimpana minulle lausumistanne lämpimistä sanoista. 

Tahdon samalla kiittää teitä arvoisat diplomaattikunnan edustajat saamistani lukuisista onnitteluista. Erityisesti haluan kiittää teitä ja edustustoja hyvästä yhteistyöstä sekä vuorovaikutuksesta ensimmäisen presidenttikauteni aikana. 

Haluan jatkaa hyvää yhteistyötä kanssanne. Maailma on monella tapaa muutoksen tilassa. Näemme sen myös Euroopan unionin piirissä. Erityisesti kannan huolta globaalista kestävyydestä, ilmastonmuutoksesta ja väestönkasvusta. 

Nyt jos koskaan tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja konkreettisia toimia yhteisen ja ainoan maapallomme hyväksi. Voiko tärkeämpää syytä yhteistyölle olla? Me emme toimi vain itsemme vuoksi vaan tulevien sukupolvien elämän eteen.

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ulkopolitiikkamme perustuu arvoihimme ja sen on yhteistyöhaluista ja avointa. 

Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisissä järjestöissä. YK:n uudistaminen nykyistä tehokkaammaksi ja vaikuttavammaksi toimijaksi on tärkeää. Tuemme pääsihteeri Guterresia hänen toimissaan maailmanjärjestön kehittämiseksi. Suomi toimii parhaillaan arktisen neuvoston puheenjohtajana. Toimimme vakauden ja vuoropuhelun lisäämiseksi. Erityisenä kohteenamme arktisessa neuvostossa ovat ympäristökysymykset ja ilmastonmuutoksen torjunta. 

Suomi on Euroopan unionin sitoutunut ja aktiivinen jäsen. EU:n yhtenäisyyden ja toimivuuden eteen on tehtävä määrätietoisesti työtä. Kuten tähänkin asti, myös toimet Euroopan unionin kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi saavat tukeni ja panokseni. 

Toimivat ja luontevat kahdenväliset suhteet ovat kansainvälisen politiikan hoidossa oleellisen tärkeitä. Tässä työssä teillä diplomaateilla on keskeinen rooli. Olemme vaimoni kanssa kiitollisia, että saamme jatkaa hyvää yhteistyötä kanssanne yhteisten asioidemme edistämiseksi maidemme ja maailman parhaaksi. Toivon, että kansainväliset suhteet ovat tiiviit ja hyvät myös muiden poliittisten toimijoiden, kansalaisyhteiskuntien ja elinkeinoelämän toimijoiden välillä. 

Toivotan teille parasta menestystä vaativassa ja tärkeässä työssänne.