Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe diplomaattikunnalle 1.3.2012

Muutosvarauksin, puheen kieli englanti

Tahdon kiittää suurlähettiläs Rumjantsevia minulle diplomaattikunnan vanhimpana lausumistaan kauniista sanoista. Tahdon käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää arvoisia diplomaattikunnan edustajia lämpimästi valintani jälkeen saamistani onnitteluista ja ystävällisistä viesteistä.

Näiden positiivisten yhteydenottojen perusteella voin luottavaisesti sanoa, että minulla on erinomaiset lähtökohdat vahvistaa sekä henkilökohtaista suhdettani teihin että Suomen ja edustamienne maiden ja järjestöjen välisiä suhteita.

Kuten tiedätte, tänään astuivat voimaan Suomen perustuslain muutokset. Ulkopolitiikkaamme ohjaavat perusperiaatteet säilyivät ennallaan. Tämän ansiosta presidentin, hallituksen ja eduskunnan perinteisesti läheinen yhteistyö keskeisten linjausten laatimisessa jatkuu. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme säilyy avoimena ja ennustettavana.

Maailma on ollut viime vuosina monin tavoin suurten haasteiden ja myllerrysten edessä. Taloustilanne on hallinnut sekä Euroopan unionin että kansainvälisen yhteisön asialistaa. Myös globaali turvallisuustilanne on ollut parrasvaloissa johtuen pitkäaikaisista ja ratkaisemattomista konflikteista sekä Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tapahtumista. Tämän lisäksi kansainvälisen kehityksen ja laajan turvallisuuden varmistaminen edellyttää määrätietoisuutta ilmastonmuutoksen ja äärimmäisen köyhyyden vastaisen taistelun kaltaisiin yhteisiin haasteisiin vastaamisessa.

Suomi jatkaa Euroopan unionin jäsenmaana aktiivista rooliaan monenvälisessä yhteistyössä ja on vahvasti sitoutunut edistämään maailmanlaajuista rauhaa ja turvallisuutta. Tämän vuoksi haemme Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston vaihtuvaa jäsenyyttä. Tarvitsemme tukeanne jäsenyyspyrkimykselle.

Tiiviit kahdenväliset suhteet ovat edelleen äärimmäisen tärkeitä ja merkittävä osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme. Toivon, että suhteemme säilyvät laaja-alaisina ja lujina yhteiskunnan kaikkiin toimijoihin valtion päämiehistä ja hallituksen edustajista kansanedustajiin, kansalaisiin ja yrityksiin. Lisäksi teidän kaltaistenne ammattimaisten diplomaattien rooli maidemme välisten suhteiden lujittamisessa on ehdottoman tärkeä.

Näillä sanoilla toivotan teille parhainta mahdollista menestystä tärkeässä työssänne. Vaimoni ja minä odotamme innolla yhteistyötä kanssanne.