Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eroavalle hallitukselle Mäntyniemessä 24.6.2014

Arvoisa kansanedustaja Katainen,

Kiitos ystävällisistä sanoistanne, kiitän teitä ja johtamanne hallituksen jäseniä runsaan kahden vuoden ajan kestäneestä hyvästä yhteistyöstämme.

Pääministerin kauttanne edelsi vaalikauden mittainen valtiovarainministerin tehtävien hoito. Tänä aikana olette kohdannut ”seitsemän laihaa vuotta”, eikä talous ole vieläkään noussut takaisin vuoden 2007 tasolle. Kerta toisensa jälkeen jouduimme myös huomaamaan, että niin hyvältä kuin myönteiset talousennusteet kuulostivatkin, niiden varaan ei voi heittäytyä.

Edellisten eduskuntavaalien jälkeen päädyttiin laajapohjaiseen hallitukseen, joka joutui etsimään pitkään yhteisen tahtotilan synnyttämistä. Näimme paljon ministerivaihdoksia ja salkkujakoakin uudistettiin. Viime vaiheessa kuusikko vaihtui viisikkoon. Tästä kaikesta huolimatta pääministerinä pyritte luomaan luottamusta hallituksen toimintaan.

Jätätte nyt tehtävän omasta tahdostanne hallituksenne selvittyä kaikkiaan seitsemästätoista luottamuslauseäänestyksestä.

Hallituskautta leimasi talous ja talouden globaali kriisi. Sen vaikutuksia ei Suomella, ei Euroopallakaan, ollut mahdollista välttää. Tavoitteena oli aivan oikein oman talouden tasapainottaminen ja kasvun herättäminen. Myös seuraavat hallitukset joutuvat asettamaan samat tavoitteet.

EU-politiikassa tarina, näyttämö ja kulissit ovat jatkuvasti vaihtuneet. Suomenkin rooli on muuttunut. Mallioppilas on kyseenalaistanut mallia silti pysyen lukujärjestyksessä.
Ukrainan kriisi on horjuttanut ja horjuttaa eurooppalaista turvaa. Oma turvallisuuspoliittinen ajattelumme pohjautuu jatkuvuuteen ja viimeisessä selonteossa huonojenkin vaihtoehtojen ennakointiin. Tämä on ollut oikea linja.

Yhteistyö hallituksen ja presidentin välillä on sujunut myös perustuslain uusimpien pykälien pohjalta. Ehkä kuitenkin olemme joutuneet jakamaan sen kokemuksen, ettei ainakaan samaan suuntaan meneviä pykäliä ole aihetta lisätä. Kevään aikana saimme kokemusta siitä, miten erityisesti kriisitilanteiden yhteydessä korostuu yhteistoiminnan merkitys kun samaa aihetta käsitellään sekä EU:n että muissa puitteissa.

Arvoisa kansanedustaja Katainen, kiitän teitä ja johtamanne hallituksen ministereitä työstänne. Toivon teille onnea ja menestystä seuraavassa tehtävässänne.