Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eroavalle hallitukselle Presidentinlinnassa 6.6.2019

Arvoisa ministeri Sipilä,

Kiitän teitä ystävällisistä sanoistanne. Samalla kiitän teitä ja hallitustanne yhteistyöstä, joka on toiminut hyvin. Olemme voineet käydä keskustelua suoraan ja pohtia monia ratkaisuja yhdessä. Yhteydenpito kanssanne on ollut mutkatonta, hyödyllistä ja miellyttävää.

Kautenne ei ole ollut helppo. Meno maailmalla, kansainvälisessä politiikassa ja Euroopan unionissa on muuttunut perin epävakaaksi. Usein on tuntunut, että kaikki on nähty, kunnes uudet yllätykset koittavat. Suomi on niissäkin onnistunut säilyttämään vakaan suuntansa.

Hallitusohjelmassanne korostui Suomen talouden tasapainottaminen. Kuten neljä vuotta sitten ennakoin, saitte kuulla paljon sitä mitä ei pitäisi tai pitäisi välttämättä tehdä. Talous- ja työllisyystilanteemme on parempi kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä, joten tehnyt olette!

Hyvät eronneen hallituksen ministerit,

Suomessa on paljon hyvää. Vapautta, demokratiaa ja hyvinvointia. Olemme hätkähdyttävällä tavalla kärkeä lähes kaikissa mahdollisissa hyvää mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa. On paljon aihetta tyytyväisyyteen ja yhtä paljon syytä säilyttää hyvä.

Turvallisuuskysymyksissä hallituskaudellanne on edistytty pitkin askelin. Hallituksenne toi eduskuntaan useita lakiesityksiä, joilla on parannettu kykyämme vastata turvallisuuttamme koetteleviin haasteisiin, sisäisiin ja ulkoisiin. Hyvän on oltava luja hyvää puolustaessaan.

Tarkoituksenani on jatkaa jo tavaksi tulleita eduskuntapuolueiden puheenjohtajien ja eduskunnan valiokuntien tapaamisia. Tapaamisissa on edustettuna hallitusta ja oppositiota, jonne osa teistäkin siirtyy. Näiden keskustelujen arvo on hakea yhteistä käsitystä vaativien ulkoisten haasteiden osalta. Olette niihin tervetulleita.

Arvoisa ministeri Sipilä,

Kiitän teitä ja johtamanne hallituksen ministereitä työstänne Suomen hyväksi ja toivotan teille menestystä tulevissa tehtävissänne.