Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Euroopan neuvoston 70-vuotisjuhlassa 16. toukokuuta 2019

(Puheen kieli englanti)

Arvoisa pääsihteeri, arvoisa varapääsihteeri, arvoisa parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja, hyvät ministerit, hyvät naiset ja herrat,

”Aion nyt sanoa jotain, mikä hämmästyttää teitä.” Nämä olivat Winston Churchillin sanat kuuluisassa puheessa, jonka hän piti Zürichin yliopistolla syyskuussa 1946 ja jossa hän esitteli ensimmäistä kertaa idean yhdistyneestä Euroopasta.

Churchill puhui kumppanuuden tarpeesta entisten vihollisten välillä ja siitä, että pienten ja suurten kansojen oli edistettävä yhteistä asiaa. Hän totesi, että luotaessa eurooppalaista perhettä uudelleen ”ensimmäinen käytännön askel on perustaa Euroopan neuvosto”.

Oli todella hämmästyttävää, miten nopeasti tämä askel otettiin. Churchillin puheen aikaan Eurooppa oli vielä raunioina tuhoisan sodan jäljiltä. Alle kaksi vuotta myöhemmin, toukokuussa 1948, Eurooppa-kongressi kokoontui Haagissa.

Päätöslauselmassaan kongressi suositteli eurooppalaisen yleiskokouksen perustamista, ihmisoikeusperuskirjan antamista ja tuomioistuimen perustamista takaamaan tämän peruskirjan noudattamisen. Toukokuussa 1949 kymmenen valtiota sopi Euroopan neuvoston perustamisesta ja allekirjoitti sen perussäännön. Ideasta alkoi tulla todellisuutta.

* * *

Tänään, 70 vuotta myöhemmin, meillä on paljon syytä juhlaan. Olemme onnistuneet luomaan Euroopan, joka perustuu ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltio periaatteen kunnioittamiseen.

Tätä yhteistä asiaa on edistänyt merkittävästi Euroopan neuvosto. Siitä on kehittynyt aidosti Euroopan laajuinen organisaatio. Neuvoston 47 jäsenvaltiossa elää yli 830 miljoonaa ihmistä. He kaikki voivat, me kaikki voimme nauttia ihmisoikeuksista, joita neuvosto suojelee.

* * *

Nämä ovat merkittäviä saavutuksia. Meillä ei kuitenkaan ole varaa olla omahyväisiä. Näitä yhteisiä saavutuksia on puolustettava päättäväisesti. Ja meidän on valmistauduttava uusiin uhkiin ja haasteisiin.

Kuten kaikki tiedämme, kansainvälinen sääntöihin perustuva järjestelmä itsessään on myös uhattuna. Tämäkään sääntöihin perustuva järjestö, Euroopan neuvosto, ei muodosta poikkeusta. Se käy parhaillaan läpi historiansa vaikeinta poliittista, taloudellista ja institutionaalista kriisiä.

* * *

Keskellä vaikeuksia ja epävarmuutta emme saa kadottaa näkyvistä yhteistä asiaa. Ehkä enemmän kuin koskaan kuluneiden 70 vuoden aikana tarvitsemme nyt vahvaa Eurooppaa. Vahva Eurooppa tarvitsee Euroopan neuvostoa, joka ikistä sen jäsenvaltioista. Ja ennen kaikkea ihmiset jokaisessa jäsenvaltiossa tarvitsevat Euroopan neuvostoa.

Haluan käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni pääsihteeri Jaglandia hänen korvaamattomasta työstään tämän neuvoston palveluksessa kahden toimikauden aikana. Ennen kuin luovutan puheenvuoron hänelle, haluan toivottaa Euroopan neuvostolle ja meille kaikille sen jäseninä onnellista vuosipäivää.

Paras tapa juhlia on jatkaa väsymättömiä ponnisteluja yhteisen Eurooppamme, eurooppalaisen perheemme, puolustamiseksi ja parantamiseksi. Euroopan, joka perustuu ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltio periaatteen kunnioittamiseen.

Kuva: Kimmo Räisänen / Ulkoministeriö