Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien nimittämis- ja ylentämistilaisuudessa 30.8.2019

Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisat kadetit,

Onnittelen teitä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Tämä päivä on urallanne erityinen. Olette päättäneet opiskelunne Maanpuolustuskorkeakoulussa ja astumassa ensimmäisiin tehtäviinne. Upseerikoulutus antaa teille hyvät valmiudet toimia tehtävissänne joukkonne kouluttajina ja johtajina.

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat täysin riippuvaisia ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Työnantajanne ovat sitoutuneet teihin vuosikymmenten ajaksi. Vastaavasti te olette koko uranne ajan rakentamassa perustaa puolustuskyvyllemme ja sen tulevaisuudelle.

Aloitatte nuoremman upseerin virassa tilanteessa, jossa puolustuskykymme on vahva ja rajojemme valvonta toimii hyvin. Samanaikaisesti maailma ympärillämme muuttuu asettaen meille jatkuvasti uusia haasteita. Suurvaltakilpailu kiihtyy ja geopoliittinen tilanne on vaikeasti ennakoitavissa. Itämeren alueella sotilaallinen aktiivisuus jatkuu ja arktisen alueen turvallisuuspoliittinen merkitys kasvaa.

Sääntöihin pohjautuva kansainvälinen järjestelmä on kohdannut vakavia häiriöitä. Meidän on tehtävä töitä kansainvälisen yhteistyön puolustamiseksi. Meidän on samalla kuitenkin varauduttava siihen, että vastakkainasettelu ja epävarmuus tulevat jatkumaan. Kuten olen todennut, viime kädessä vain me itse vastaamme omasta turvallisuudestamme ja hyvinvoinnistamme.

Arvoisat nuoret upseerit,

Kouluttajatehtävien lisäksi osa teistä aloittaa työnsä rajojamme turvaamalla ja valvomalla, osa alueellisen koskemattomuuden kannalta tärkeissä ohjaaja- ja alustehtävissä. Tämä kuvaa sitä monipuolista tehtäväkenttää, johon teitä on kolmen vuoden ajan koulutettu.

Suuri osa teistä tulee toimimaan varusmiesten kouluttajina –  varusmiesten, jotka aikanaan siirtyvät reserviin osana omaa sodan ajan joukkoaan. Ne tiedot, taidot ja asenteet, jotka te joukkoonne juurrutatte varusmieskoulutuksen aikana, luovat pohjan toimintakykyisille joukoille.

Nuoret varusmiehet ja vapaaehtoiset naiset astuvat palvelukseen eri taustoista ja lähtökohdista samanarvoisina, samoilla oikeuksilla ja samoilla vastuilla. Tehtävänne kouluttajina ja kasvattajina on keskeinen. Omalla esimerkillänne te luotte joukkoihinne vahvan ammattitaidon ja maanpuolustustahdon, joka kantaa myös reservissä.

Kansallisen puolustusratkaisumme perusta on yleinen asevelvollisuus, josta olemme maailman muutoksessa pitäneet kiinni. Ja hyvä on, että olemme. Se on avoin, tuttu, kustannustehokas ja toimiva malli. Asevellisuusjärjestelmäkin elää ajassa. Puolustusvoimat on viime aikoina edelleen kehittänyt valmiutta, varusmiesten ja reserviläisten koulutusta sekä joukkojen ja järjestelmien suorituskykyä. Viime kädessä valmiutemme ja vahvuutemme perustuvat ennen kaikkea osaavaan sodan ajan reserviin, jonka rungon te ammattisotilaat muodostatte.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, opettajat ja henkilökunta,

Kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Sotatieteiden kandidaatin tutkinto antaa pohjan ja perustan nuorille upseereille suoriutua vaativassa ammatissa. Teidän ansiostanne Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen säilyy korkeana myös tulevaisuudessa.

Nuoret upseerit,

Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.