Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuudessa 25.8.2023

Kuva: Juhani Kandell/Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisat kadetit

Onnittelen teitä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi sekä nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Olette päättäneet opiskelunne ja seuraavaksi astutte ensimmäisiin tehtäviinne Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. Aloitatte upseerin uranne kasvavan epävarmuuden aikana. Venäjä on tuonut sodan Eurooppaan oikeudettomalla hyökkäyksellään Ukrainaan. Geopoliittiset jännitteet ovat kasvussa ympäri maailman. Lisäksi voimme ennakoida haasteiden lisääntyvän, jos kansainvälinen yhteisö ei kykene hillitsemään ilmastonmuutosta. Myös teknologian kehitys tuo mukanaan uusia haasteita, jopa uhkia.

Olette ensimmäinen kadettikurssi, joka valmistuu sotilaallisesti liittoutuneeseen Suomeen. Tämä tulee vaikuttamaan merkittävästi koko palvelusuraanne. Ulkomaantehtävien lukumäärä ja myös ajallinen kesto kasvavat. Harjoittelemme aktiivisesti muiden Nato-maiden kanssa ja olemme sitoutuneet yhteiseen puolustukseen. Pääosa teistä palvellee uransa aikana Naton komentorakenteessa sekä sen eri virastoissa.

Te suoriuduitte koulutuksesta, koska teitte töitä periksiantamattomasti – säästä ja kellonajasta riippumatta. Liittolaisuuden ajan upseerin on oltava entistäkin kielitaitoisempi sekä valmiimpi pakkaamaan matkalaukkunsa. Myös läheisiltänne tullaan kysymään joustavuutta tehtäväkentän laajentuessa. Kykenette vastaamaan myös näihin haasteisiin, kun annatte tekojenne puhua puolestanne. Niinhän te olette tehneet tähänkin saakka.

Kaikkea liittoutuminen ei kuitenkaan muuta. Vastaamme jatkossakin oman maamme puolustuksesta. Osana liittokuntaa Suomi on turvallisuuden tuottaja. Tämän tehtävän kulmakivet ovat asevelvollisuuteen ja laajan reserviin perustuva puolustusjärjestelmämme sekä suomalaisten poikkeuksellisen korkea maanpuolustustahto. Liittolaiset tuntevat valmiutemme ja tätä hyvää mainetta on syytä vaalia.

Esimerkkinne ratkaisee paljon sen suhteen, miten tulevat sukupolvet näkevät maanpuolustuksen merkityksen. Vastuunne on merkittävä. Teidät valikoitiin koulutukseen, koska voimme olla varmoja halustanne palvella suurempaa tarkoitusta, isänmaan turvallisuutta. Kehittäkää itseänne jatkuvasti ja huolehtikaa sekä omasta että alaistenne toimintakyvystä. Niin fyysisestä kuin psyykkisestä. Kun pitää huolta itsestään, niin voi pitää huolta myös muista.

Arvoisa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, opettajat ja henkilökunta

Tekemänne työn ansiosta olen vakuuttunut nuorten upseeriemme menestyvän myös tulevaisuudessa. Sanotaan, että upseerien osaaminen hankitaan normaalioloissa, mutta taidot mitataan poikkeusoloissa. Kun tiedämme sotilaskoulutuksemme tason, voimme levollisin mielin todeta, että muiden kynnys mitata näitä taitoja pysyy jatkossakin hyvin korkeana.

Nuoret upseerit

Onnittelen teitä ja omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä. Toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.

Videotallenne tilaisuudesta