Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuudessa 27.8.2021

Arvoisat kadetit,

Onnittelen teitä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi sekä nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Teidän opintojenne aikana yhteiskuntamme on kohdannut uusia uhkia. Kansalaisten arjen turvallisuus on ollut koetuksella. Suomi on ollut jo kahdesti poikkeusoloissa koronapandemian takia ja tapahtumat Afganistanissa osoittavat turvallisuuspoliittisten muutosten olevan nopeita. Euroopan muidenkin lähialueiden, Lähi-idän ja Afrikan epävarmuus vaikuttaa maanosamme turvallisuuteen. Samaan aikaan valtioiden ja muiden toimijoiden laaja-alainen vaikuttaminen on lisääntynyt. Valmistuessanne Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin panostanne turvallisuuden hyväksi tarvitaan entistä enemmän.

Kadettikoulutus on luonut teille valmiudet kohdata mahdolliset, yllättävätkin kriisitilanteet. Seuraavaksi pääsette osoittamaan kykynne ja osaamisenne käytännön koulutus- ja valmiustehtävissä. Joukkojen kouluttajina ja johtajina teillä on suuri vastuu tehtävien täyttämisestä sekä alaistenne osaamisesta ja hyvinvoinnista. Toimikaa vastuullisesti ja kasvakaa työnne mukana.

Varusmiesten koulutuksella te vaikutatte suoraan joukkojenne valmiuteen ja suorituskykyyn. Varusmiehille antamanne opit ja kokemukset kantavat pitkälle. Johtamiskäyttäytymisenne toimii esimerkkinä, joka ohjaa alaistenne toimintaa vielä asepalveluksen jälkeenkin työelämässä.

Suomen puolustuskyky vaatii riittävän laajaa ja laadukasta reservin koulutusta. Lisäksi toimintaympäristön muutokset edellyttävät joukoltanne korkeaa valmiutta reagoida tarvittaessa nopeisiinkin muutoksiin. Tehtävissänne te pidätte huolta joukkonne valmiudesta sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin.

Kansainvälinen sotilaallinen yhteistyö kuuluu upseerin tehtäviin. Tästä osoituksena osalla teistä on jo kokemusta kansainvälisistä harjoituksista ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta. Kehittäkää itseänne myös tällä alueella – kielitaito ja kyky yhteistyöhön kansainvälisten kumppanien kanssa palkitsee varmasti tulevaisuudessa.

Arvoisa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, opettajat ja henkilökunta,

Kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Kadettikoulun laadukas ja vaativa koulutus takaa valmistuville nuorille upseereille vahvan perustan toimia Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtävissä. Te nuoret upseerit olette osaamisen lisäksi saaneet valmiudet itsenne kehittämiseen alkavalle monivaiheiselle urallenne.

Nuoret upseerit,

Onnittelen teitä ja omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä. Toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.