Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämis- ja nimittämistilaisuudessa 28.8.2020

Arvoisat kadetit,

Onnittelen teitä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Koulutuksenne Maanpuolustuskorkeakoulussa on nyt ohi. Olette valmiita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin eri puolille maatamme. Tulevissa tehtävissänne pääsette osoittamaan kykynne ja oppinne käytännössä. Samalla harjaannutte entistä vaativampia tehtäviä varten.

Pitäkää aktiivisesti huolta osaamisestanne ja seuratkaa ympäristöänne. Yhtä lailla meidän on kansakuntana varauduttava erilaisiin tilannemuutoksiin ja uhkakuviin. Yhteiskuntia kohdanneet kriisit ja häiriötilanteet ovat muuttuneet yhä moninaisemmiksi. Toimintaympäristön muutos on korostanut nopean valmiuden sekä kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Puolustusvoimille se tarkoittaa ajantasaisen tilannetietoisuuden ja joukkojen suorituskykyjen ylläpitämistä. Kykyä toimia kansainvälisissä harjoituksissa ja kriisinhallintaoperaatioissa. Tulevissa tehtävissänne te olette tärkeä osa Suomen valmiutta.

Pandemia on uhka, joka on tiedostettu, mutta silti koronavirus yllätti maailman. Sen vaikutukset ovat koskettaneet ennennäkemättömällä tavalla meitä kaikkia. Eikä tilanne ole vielä ohi. Olemme kuitenkin valmiimpia kohtaamaan mahdollista uutta aaltoa.

Koronapandemian aikana Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökuntaa on tarvittu monissa tärkeissä tehtävissä. Rajavartiolaitos on toteuttanut rajojen tehostettua valvontaa kaikilla rajoillamme. Eritysjärjestelyt jatkuvat. Keväällä puolustusvoimien virka-apua pyydettiin ja sitä annettiin. Valmius ja kyky avun antamiseen oli hyvä. Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos myös muuttivat omaa toimintaansa koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Sopeutuminen kokonaan uuteen tilanteeseen tapahtui nopeasti. Keskeiset tehtävät eivät ole missään vaiheessa olleet uhattuna.

Erityisesti tällaisina aikoina esimiehen vastuu alaistensa hyvinvoinnista korostuu. Johtajina teiltä odotetaan hyvää huolenpitoa alaisistanne, niin osaamisesta ja oppimisesta kuin terveydestä ja hyvinvoinnistakin. Varusmiesten ja reserviläisten kouluttajina ja johtajina teillä on keskeinen merkitys joukkojemme osaamisessa ja kyvyssä toimia kaikissa tilanteisessa. Te kyllä paikkanne täytätte.

Arvoisa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, opettajat ja henkilökunta,

Kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Olette luoneet nuorille upseereille vahvan perustan suoriutua vaativassa ammatissa. Laadukkaan koulutuksen myötä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen tulee säilymään korkeana myös tulevaisuudessa.

Nuoret upseerit,

Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.