Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kadettien ylentämistilaisuudessa 27.8.2015

Onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta. Ylennän vänrikin ja aliluutnantin sotilasarvossa olevat kadetit luutnanteiksi ja nimitän kadetit upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoihin.

Valmistutte aikana, jolloin epävakaus, rauhattomuus ja väkivaltaisuus ovat vallanneet alaa maailmalla. Kriisit Ukrainasta Lähi-itään ja Pohjois-Afrikkaan sekä Euroopan sisäinen käymistila talousongelmineen eivät näytä päättyvän pikaisesti. Kriisit aiheuttavat monissa maissa inhimillisen katastrofin, mikä heijastuu tällä hetkellä Eurooppaan esimerkiksi suurina maahanmuuttovirtoina. Näitä ongelmia emme pääse pakoon silmiä ummistamalla.

Kun arvioimme omaa turvallisuustilannettamme, edessämme näyttää olevan pitkäaikainen epävarmuuden ja tiettyjen riskienkin aika. Upseereina ymmärrätte varautumisen ja valmistautumisen merkityksen. Suomen on vastuullisesti varauduttava ikäviinkin asioihin, vaikka emme niitä todennäköisinä pidäkään. Tähän on nyt vain tultu nykyisessä maailmanajassa.

Suomen puolustusta meidän on vahvistettava ja ajantasaistettava. Sama koskee sisäistä turvallisuutta ja tiedustelukykyä. Suomi varautuu uusiin hybridisodankäynnin muotoihin nyt ja vastaisuudessa. Emme voi tyytyä turvaamaan sellaista aikaa, joka on jo mennyt. Turvallisuusympäristön muutos vaatii jatkuvaa herkkyyttä ja valmiutta reagoida muutoksiin.

Samaan aikaan on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että vakava varautuminen ei saa johtaa sumeaan säntäilyyn tai kuvitteellisten kriisien luomiseen. Olemme nähneet ylispekulaatiota sodasta jo julkisessa keskustelussa. Vaarana on se, että mahdottomina pidettyjä asioita aletaan pitää mahdollisina. Sotakuvien maalailun sijaan katseen olisi hyvä olla olennaisessa – turvallisuuden, vakauden ja rauhan luomisessa.

* * *
Suomella on ollut oma tapansa kantaa omaa maata laajemmin vastuuta kehityksestä ja muista ihmisistä. Suomella on ollut kehitysavun lisäksi aktiivinen rooli rauhanturvaamisessa, jossa olemme saavuttaneet erinomaisen maineen. Kansainvälisessä ympäristössä yhteistoimintakyky on välttämätöntä, jotta monikansalliset joukot voivat onnistua – tämä vaatii jatkuvaa yhteistä toimintaa ja harjoittelua.

Kansainvälinen, läntinen yhteistyömme on myös vahvistumassa erityisesti Ruotsin kanssa kehitettävän puolustusyhteistyön ja Nato-kumppanuuden puitteissa. Kiristyvät taloudelliset resurssit ohjaavat nekin hyvin monella tavoin kansainväliseen yhteistyöhön, jotta niukkoja resursseja voidaan esimerkiksi materiaalipuolella käyttää optimaalisesti.

Nykypäivänä kansainvälisyys ei olekaan enää upseerin ammatin lisäelementti, vaan sen olennainen ja kiinteä osa tulevaa työtehtäväänne.

* * *

Hyvät upseerit,

Maanpuolustus on tahtoa ja tekoja. Totesin kaksi päivää sitten Suomen suurlähettiläille, että tärkein puolustuslinjamme kulkee korviemme välissä. Jokainen suomalainen on maanpuolustaja. Olemme maana poikkeuksellisessa asemassa. Suomalaisista 74 prosenttia sanoo olevansa valmiita puolustamaan isänmaata kriisin aikana. Tällä luvulla olemme maailman kärkikaartia. Esimerkiksi saksalaisista vain 18 prosenttia sanoo olevansa valmiita samaan ja italialaisista 68 prosenttia kieltäytyisi kutsusta.

Te nuorina upseereina olette paljon vartijoina, jotta tuo sama into ja tahto välittyvät myös tuleville varusmiespalvelukseen tuleville nuorille miehille sekä vapaaehtoisille naisille. Hyvät ohjenuorat ovat usein yksinkertaisia. Sotilasvalassa vannotaan seuraavasti:

”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.”

Nuoren upseerin työssä koulutus, kasvatus ja johtaminen kietoutuvat toisiinsa erottelemattomaksi kokonaisuudeksi. Omalla esimerkillänne pystytte vaikuttamaan Suomen puolustukseen kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa. Te pystytte pitämään huolen siitä, että tärkein puolustuslinjamme – siis se korvien väli – pysyy vahvana.

* * *

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, johtajat ja opettajat,

Kiitän teitä hyvin tehdystä työstä. Kurssilaisten menestys osoittaa, että olette onnistuneet tehtävässänne. Olette luoneet nuorille upseereille edellytykset suoriutua vaativassa ammatissa. Teidän ansiostanne puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön osaaminen säilyy korkeana.

Nuoret upseerit!

Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.