Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe kansainvälistymispalkintojen 2012 jakotilaisuudessa 31.1.2013

(muutosvarauksin)

Monilla mittareilla Suomi on maailman huippua. Koulutuksen korkea taso, korruption vähäisyys, kilpailukyky, turvallisuus ja jopa niinkin vaikeasti määriteltävä asia kuin onnellisuus kuuluvat kaikki vahvuuksiimme, samoin kuin tänä päivänä yhä tärkeämpi asia, yhteiskunnan vakaus. Väestön ja kansantalouden mittarit osoittavat meille kuitenkin haasteita. Tarvitsemme talouden kasvua nykyisen elintason ja saavuttamamme aseman säilyttämiseksi.

Kasvu syntyy työstä. Uutiset suuryritysten henkilöstön vähentämisistä antavat ymmärtää, että jatkossa työtä on löydyttävä uusilta aloilta. Viime vuosina uusien työpaikkojen luojana ovatkin profiloituneet pienet ja keskisuuret yritykset.

Tämä kehitys jatkunee myös tulevaisuudessa. Pk-sektori tarjoaa tilaisuuksia viedä eteenpäin suomalaista työtä. Suomalainen työ on kokenut muodonmuutoksia. Paperin valmistamisen tai koneiden rakentamisen lisäksi suomalaiset suunnittelevat ja markkinoivat pelejä, myyvät muotoilua ja muotia tai tarjoavat tietoturvapalveluja. Työn tuotto syntyy yhä useammin aineettomista tekijöistä.

Se, kuinka paljon työtä yritykset pystyvät tarjoamaan, riippuu niiden menestyksestä. Menestys puolestaan riippuu hyvän liikeidean ja sinnikkyyden lisäksi siitä, kuinka paljon riskiä yritykset ovat valmiita ottamaan. Tänään palkittujen Blanccon, L-Fashion Groupin ja Rovio Entertainmentin tekemät valinnat ovat kantaneet. Te olette onnistuneet lyömään itsenne läpi niin täällä kotimarkkinoilla kuin haastavilla kansainvälisillä pelikentillä.

Varmasti kaikissa yrityksissä – myös tänään palkituissa – on koettu hetkiä, jolloin tulevaisuus on pelottanut. Vaikka välillä suunnitelmat eivät toteudu tai pitkään kehitetty tuote ei menesty, teillä on silti riittänyt uskoa tuleviin projekteihin. Tämä usko oman yrityksen osaamiseen lisää olennaisesti onnistumisen mahdollisuuksia.

Suomi tarvitsee vientiä ja kansainvälistä liiketoimintaa, sillä kotimarkkinamme eivät riitä kasvuhakuisille yrityksille. Toistaiseksi pk-yritysten osuus kokonaisviennistämme on kuitenkin ollut vain noin 20 prosenttia. Tässä suhteessa on paljon odotuksia ilmassa.

Tavoitteenani on tukea suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja suomalaista työtä. Vienninedistämisen lisäksi se merkitsee, että teemme töitä investointien houkuttelemiseksi maahamme. Tässä taksvärkissä olen mielelläni mukana.

Yleisen ilmapiirin yritys- ja yrittäjämyönteisyys ja yhteiskunnan tuki yritysten kasvun avittajana ovat tarpeen uusien onnistumisten saavuttamiseksi. Riskin jakaminen ei tarkoita kuitenkaan sen poistamista yrityksiltä.

Haluan onnitella teitä ja yritystenne henkilöstöä hienosta saavutuksestanne ja toivottaa teille menestystä liiketoiminnassanne myös tulevaisuudessa. Olen varma, että esimerkkinne rohkaisee myös muita paitsi ryhtymään yrittäjiksi, myös hakemaan kasvua ja suuntaamaan rohkeasti kansainvälisille markkinoille!