Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Kaunialan sairaalan joulujuhlassa 9.12.2016

Kulunut viikko on ollut tunteikkaiden juhlallisuuksien viikko. Itsenäisyytemme 99-vuotista taivalta juhlittiin tiistaina. Mutta meille, Jennille ja minulle, tämä perinteinen vierailu Kaunialan sairaalassa antaa aivan erityistä tuntoa itsenäisyytemme arvosta ja aloittaa samalla joulun odotuksen.

Kaunialan sairaala on paljon enemmän kuin sairaala, kuntouttaja tai hoivapalveluiden tarjoaja. Täällä ovat monet asuneet, kuntoutuneet, päätyneet hankkimaan ammatteja. Ja niin, tarina kertoo, että onpa täällä muodostunut vuosien saatossa myös avioparejakin.

Kaunialan sairaalan merkitys kiteytyy Kaunialan henkeen. Se syntyy hyvästä, osaavasta ja nykyaikaisesta hoidosta ja välittämisestä. Siitä, että kaikkia arvostetaan – auttajat autettavia ja päinvastoin.

The significance of Kauniala can be summed up in the Kauniala spirit. This is based on good, expert and modern care and a sense of caring. It can be seen in the fact that everyone is appreciated – the carers value their patients and vice versa.

Tänä vuonna juhlimme joulun ajan alkamisen lisäksi Kaunialan sairaalan 70-vuotista taivalta. Suomalaisen sotainvalidihuollon perusta luotiin jo sotiemme aikana. Kaunialan sairaalan toiminnan käynnistäminen heti sotien jälkeen oli osoitus siitä, että meillä Suomessa oli vankkaa tahtoa pitää huolta isänmaamme eteen uhranneista, vaikka silloin taloudellinen tilanne ja ilmapiiri olivat huomattavasti vaikeampia kuin nykyään.

Kaunialan hengestä ja tinkimättömästä tahdosta hyvän hoidon eteen on syytä pitää kiinni myös tulevina vuosina. Se on meidän velvollisuutemme.

Kaunialaandan och den orubbliga viljan att sörja för god vård är det skäl att hålla fast vid även under de kommande åren. Det är vår plikt.

* * *

Viime vuonna saimme viettää myös Sotainvalidien Veljesliiton 75-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden teemalauseena oli ”Edellä käyden – vammoista huolimatta”.

Tuo tunnuslause kertoo paljon siitä, että kohtuuttoman isoista esteistä huolimatta on etsitty keino mennä eteenpäin.  Vaikka on ollut vammoja ja vaikeuksia, sotainvalidit ovat sinnikkäästi jaksaneet ja ponnistelleet. Tässä suhteessa tämän arjen monet murheet tuntuvat pieniltä. Kun ajatuksena on käydä edellä, niin se pistää kovasti yrittämään, oli tilanne mikä tahansa.

Mihin sitten olemme päätyneet tuolla eteenpäin katsovalla periaatteella? Kun tarkastelemme tänä päivänä kansainvälisiä mittauksia, niin Suomi on monissa vertailussa maailman kärkimaita. Tutkimusten mukaan Suomi on maailman parhaimmistoa muiden muassa rehellisyydessä, innovatiivisuudessa, lukutaidossa ja koulumenestyksessä sekä tyttöjen mahdollisuuksissa.

Suomi on myös tunnustettu maailman vakaimmaksi maaksi. Täydellistä turvallisuutta emme pysty nykymaailmassa saavuttamaan, mutta vakaus ja turvallisuus ovat näin epävakaampina aikoina asioita, joille on annettava suuri arvo.

Arvon ja arvostuksen antaminen ovat asioita, joista meidän pitää vaatimattoman kansanluonteemme vuoksi muistuttaa itseämme. Kun Suomi on maailman kärkeä niin monilla mittareilla mitattuna – se on kova suoritus maalta, joka vasta ensi vuonna saavuttaa sadan vuoden itsenäisyyden merkkipyykin.

* * *

Olette turvanneet ja antaneet itsenäisyydellemme mahdollisuuden sekä rakentaneet pohjan, jolla olemme nousseet maailman kärkimaaksi. Ilman teitä emme viettäisi ensi vuonna Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia.

Ni har tryggat och gett vår självständighet en möjlighet, samt byggt en grund varifrån vi stigit till ett av de ledande länderna i världen. Utan er skulle vi inte fira Finlands 100-årsjubileum nästa år.

Juhlan lisäksi ensi vuoteen sisältyy tärkeä viesti ja se on juhlavuoden teema: ”Yhdessä”. Lähes satavuotias, itsenäinen suomalainen yhteiskunta tarvitsee nyt henkistä yhteenkuuluvuutta, yhteistä tahtoa ja uskoa tulevaisuuteen. Nämä kuulostavat varmasti kovin tutuilta periaatteilta itsenäisyytemme ensimmäisten vuosikymmenien ajalta.

Ajat ovat toki erilaiset, mutta silti meidän olisi hyvä nähdä myös itsenäisen historiamme toiselle vuosisadalle. Olen monissa yhteyksissä puhunut ihan tavallisista, pienistäkin asioista, jotka voivat vaikuttaa nuoreen ihmiseen ja kannustaa eteenpäin. Kyse voi olla vinkeistä, kertomuksista tai vain tuesta. Meillä jokaisella on tässä annettavaa.

Erityisesti olen viestini kohdistanut tulevaisuutemme tekijöille, nuorille, mutta näin juhlavuoden lähestyessä kysymys on meistä kaikista. Niistä henkisistä periaatteista, jotka olemme oppineet historiastamme sekä myös uudemmista ideoista ja ajatuksista, joita tarttuu mukaan koko ajan. Suomea on aina viety yhdessä eteenpäin – niin myös tulevaisuudessa.

Lämmin ja mittaamattoman arvokas kiitos uhrauksistanne yhteisen hyvämme eteen. Kun katsomme ympärillemme ja mietimme Suomea, niin tässä maassa on kyllä valtavan hyvä elää.

Jag önskar alla er som deltar i denna julfest en innerlig och fridfull väntan på julen samt hälsa och allt gott för de kommande åren.

Toivotan teille kaikille tämän joulujuhlan osallistujille lämminhenkistä ja rauhaisaa joulun odotusta sekä terveyttä ja kaikkea hyvää tuleville vuosille.