Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe lehdistötilaisuudessa Googlen Haminan palvelinkeskuksessa 2.8.2012

On ilo olla täällä Haminassa todistamassa Googlen ilmoitusta laajennusinvestoinnista entiseen paperitehtaaseen perustettuun palvelinkeskukseensa.

Investointipäätös on Suomelle tärkeä, ja otammekin sen ilolla vastaan.
Päätös on mielestäni merkittävä kahdesta syystä:

Ensinnäkin se on merkki siitä, että maailman johtava internetyhtiö Google pitää Suomea houkuttelevana liiketoimintaympäristönä. Me suomalaiset uskomme luonnollisesti siihen, että maamme on jatkossakin kiinnostava sijoituskohde, ja tällaisten esimerkkien avulla meidän on helppo puolustaa kantaamme.

Toisekseen muutos maailman johtavasta paperitehtaasta maailman johtavan internetyhtiön palvelinkeskukseksi on konkreettinen esimerkki käynnissä olevasta rakennemuutoksesta. Ennen internetvallankumousta painetut sanomalehdet olivat ensisijainen tiedotusväline ja tietolähde. Nykyään niiden paikan on vienyt internet.

Internetiin liittyvä liiketoiminta edustaa jo lähes kymmenesosaa Suomen taloudesta. Internetin vaikutus bruttokansantuotteeseen on suurin Suomessa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa: 4–10 prosenttia. Suomessa internetpalveluiden nettovienti on kasvanut nopeasti.

Palvelut, ja etenkin internetpohjaiset palvelut, valtaavat yhä enenevässä määrin sijaa perinteiseltä tehdasteollisuudelta. Googlen investointipäätöksellä on tässä kehityksessä merkittävä osa.

Olen erityisen mielissäni siitä, että Google painottaa toiminnassaan kestävyyttä ja ympäristönäkökohtia. Olemme ylpeitä siitä, että maassamme toimii yksi maailman energiatehokkaimmista palvelinkeskuksista. Suomi on sitoutunut voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Toivommekin, että Google jatkaa yhteistyötään suomalaisten toimijoiden kanssa löytääkseen entistä kestävämpiä ratkaisuja muun muassa tuulivoiman ja muiden uusiutuvien energiamuotojen saralla sekä saadakseen palvelinsalien tuottaman lämmön hyötykäyttöön.

Googlen investointi tuo mukanaan kaivattua taloudellista toimintaa ja työpaikkoja. Investoinnilla on myös epäsuora vaikutus talousilmapiiriin, ja se luo Suomeen uusia mahdollisuuksia yrittäjyydelle. Kaikkien kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden tulisikin parhaansa mukaan helpottaa tämänkaltaisia uusinvestointeja. Suomen presidenttinä annan tälle täyden tukeni. Olenkin päättänyt kutsua Suomeen investoineita ulkomaisia yrityksiä presidentinlinnaan keskustelemaan aiheesta vielä tänä syksynä. Tavoitteeni on oppia heidän kokemuksistaan, jotta voimme tehdä maastamme entistä houkuttelevamman sijoituskohteen.

Lopuksi tahdon kiittää mahdollisuudesta osallistua tähän tapahtumaan ja toivottaa menestystä Haminan investointinne toiselle vaiheelle.