Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Millennium-teknologiapalkinnon luovutustilaisuudessa Helsingissä 7.5.2014

Muutosvarauksin, puheen kieli englanti

Juhlistamme tänään tutkijaa, jonka keksinnöt ovat vaikuttaneet meidän kaikkien arkeen. Millennium-teknologiapalkinnon suojelijana haluan lämpimästi onnitella professori Stuart Parkinia, vuoden 2014 Millennium-teknologiapalkinnon voittajaa.

Professori Parkin on merkittävästi parantanut tiedon tallentamismahdollisuuksia. Hänen työnsä ansiosta voimme nyt katsella elokuvia ja kuunnella musiikkia verkossa, käyttää sosiaalista mediaa ja löytää verkosta valtavat määrät uutta tietoa. Suuret palvelinkeskukset, niin kutsutut big data -ratkaisut ja pilvipalvelut ovat konkreettisia esimerkkejä professori Parkinin elämäntyöstä. Tässä vaiheessa ei tosin kannata vielä käyttää sanaa elämäntyö, sillä olen varma, että lisää on vielä tulossa.

Ensimmäinen Millennium-teknologiapalkinto myönnettiin kymmenen vuotta sitten. Tavallaan ympyrä sulkeutuu nyt, sillä ensimmäisen palkinnon saaja vuonna 2004 oli World Wide Webin kehittäjä. Tänään kunnioitamme innovaatioita, jotka ovat parantaneet Internetiä entisestään.

Millennium-teknologiapalkinnolla Suomi haluaa edistää tutkimusta ja innovaatioita, jotka kohentavat ihmisten elämänlaatua. Me, jotka emme ole tiedemiehiä – kuten esimerkiksi minä – ymmärrämme yksittäisen keksinnön merkityksen vasta, kun sitä sovelletaan käytäntöön. Niin, tiede ja sen myönteiset vaikutukset jokapäiväiseen elämäämme näkyvät kyllä jokaisessa maailmankolkassa.

Mutta innovaatiot eivät kuitenkaan synny tyhjästä. Ne edellyttävät tutkijoiden kovaa työtä ja uteliasta asennetta. Yhtä tärkeä edellytys on ympäröivän yhteiskunnan toiminta ja tuki.

Suomessa panostamista huipputason tieteeseen, tutkimukseen ja teknologiaan on pidetty äärimmäisen tärkeänä. Maamme menestyksekäs koulutusjärjestelmä ja korkeasti koulutettu työvoima ovat ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä korkeatasoisen tutkimuksen edistämisessä. Hyvinvointimme ja vaurautemme perusta on avoin, vientiin suuntautunut talouselämä ja entistä enemmän myös vahva innovaatiopohja. Uudet tekniset ratkaisut ja pystyvyyttä korostava asenne muodostavat pohjan tulevaisuuden työmahdollisuuksille.

Haluan myös korostaa, että tiede, tutkimus ja teknologia edistävät demokratiaa ja tasa-arvoa yhteiskunnassa. Millennium-teknologiapalkinto on edistänyt näitä arvoja menestyksekkäästi jo vuosikymmenen ajan.

Tänä päivänä me suomalaiset ja kaikki maailman ihmiset kohtaamme samat haasteet, esimerkiksi liiallisen väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen. Tiedemaailmassa tehdään uraauurtavaa työtä näiden ja muiden ihmiskunnan haasteiden ratkaisemiseksi.  Juhlistakaamme siis tänään tiedettä ja tiedemiehiä, heidän saavutuksiaan ja läpimurtojaan.

Haluan toivottaa professori Parkinille parhainta menestystä tulevassa tutkimustyössä ja toivon, että Millennium-teknologiapalkinto tukee tulevinakin vuosina pyrkimyksiämme edistää maapallomme hyvinvointia.