Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Saksan liittopresidentti Joachim Gauck’in isännöimillä juhlaillallisilla Bellevuen linnassa Berliinissä 8.11.2012

Herra Liittopresidentti,

Hyvät naiset ja herrat,

Haluan kiittää lämpimästi kutsusta saapua viralliselle vierailulle Saksaan näin pian virkaan astumiseni jälkeen. Tämä ja sydämellisyys, jolla minut vastaanotettiin, kertoo siitä, miten tiiviit ja lämpimät maidemme väliset suhteet ovat. Kiitän Teitä herra Presidentti myös hyödyllisistä ja mielenkiintoisista keskusteluista tämän päivän aikana. Minulle on ollut suuri ilo ja kunnia tutustua teihin henkilökohtaisesti.

Suomi ja Saksa ovat olleet läheisiä kumppaneita historian eri vaiheissa. Meitä yhdistää samankaltainen mentaliteetti, yhteiskuntiemme avoimuus ja läpinäkyvyys, tasa-arvo sekä hyvinvointiyhteiskunta. Olemme molemmat työtä pelkäämätön ja vastuuntuntoinen kansa. Nämä ominaisuudet ovat olleet meille hyödyksi talouden vaikeina aikoina.

EU -jäsenyys on tiivistänyt suhdettamme entisestään. Saksa oli jo jäsenyysneuvotteluissamme arvokas tukija. Nyt toimimme läheisinä kumppaneina EU:ssa. Näkemyksemme integraation tiivistämisestä ja EU:n ajankohtaisista asioista ovat hyvin lähellä toisiaan. Erityisesti talouskriisin rauhoittamiseksi olemme tehneet paljon työtä yhdessä. Haluankin kiittää lämpimästi Saksan hallitusta ja virkamiehiä erinomaisesta yhteistyöstä, jonka toivon jatkuvan. Kannamme molemmat huolta Euroopan kilpailukyvystä ja siitä, miten saisimme kasvua aikaan. Sisämarkkinoiden toiminnan tehostaminen on sekin molemmille keskeinen tavoite.

Saksa on perinteisesti tärkeimpiä kauppakumppaneitamme, tällä hetkellä toiseksi tärkein sekä tuonnissa että viennissä. Kaupan rakenne on vuosien myötä muuttunut. Suomi tunnetaan täällä nyt korkean teknologian ja uusien alojen kuten designin luojana. Olen tuonut mukanani korkean tason yritysvaltuuskunnan, joka edustaa suomalaista huipputeknologiaa eri sektoreilla. Toivon, että matkan aikana syntyy hyödyllisiä kontakteja ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Energiasektori on tällä hetkellä erityisen kiinnostava kummassakin maassa. Pyrimme molemmat lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja kehittämään energiatehokasta, puhdasta teknologiaa. Tällä saralla voimme hyötyä tiiviimmästä yhteistyöstä.

Kun olemme Berliinissä, ei voi unohtaa kulttuuria. Jo ennen itsenäistymistämme suomalaiset taiteilijat löysivät tiensä Berliiniin. Tänä päivänä Berliini on maailman merkittävin kulttuurikaupunki. Siitä on tullut uuden taiteilijasukupolvemme toinen koti. Olemme ylpeitä siitä, että voimme täällä esitellä korkeatasoista suomalaista kulttuuria. Helsinki on ollut tämän vuoden maailman designpääkaupunki ja ollut näkyvästi esillä myös Saksassa. Valmistaudumme nyt vuoden 2014 Frankfurtin kirjamessuille, jossa Suomella on teemamaastatus.

Kansainvälisissä suhteissa painotamme molemmat monenvälisen järjestelmän merkitystä sekä kokonaisvaltaista toimintaa kriisien hoidossa. Vaalimme myös läheisiä suhteita naapurimaihin ja -alueisiin. Venäjä on meille kummallekin tärkeä kauppakumppani.

Teille, herra Presidentti, henkilökohtaisestikin läheinen Itämeren alue on meille elintärkeä. Alue on kehittynyt Hansa-kaudesta tämän päivän avoimeksi, moderniksi toimintaympäristöksi, jossa talous kasvaa ja osaamisella ja uusilla innovaatioilla on keskeinen rooli. Yhteisen merellisen ympäristömme suojelu on sydäntämme lähellä. Sen hyväksi teemme yhteistyötä Itämeren neuvostossa ja Suomen aloitteesta perustetun Baltic Sea Action Summitin avulla. On tärkeää, että myös Venäjä osallistuu aktiivisesti tähän työhön.

Vaikka taloutemme on kehittynyt talouskriisinkin varjossa tyydyttävästi, kohtaamme molemmissa maissa yhteiskunnissamme suuria haasteita. Kansalaisemme ikääntyvät huolestuttavalla vauhdilla. Suomessa kannamme huolta myös nuorison työttömyydestä ja syrjäytymisestä. Voisimme ottaa oppia Saksan oppisopimuskoulutusjärjestelmästä, joka on yksi tärkeä tekijä nuorison työllistymisessä täällä.

Kansalaistemme välinen kanssakäyminen on ollut perinteisesti tiivistä. Saksalaiset turistit ovat Suomessa perinteisesti mieluisia vieraita. Saksassa asuu arviolta 13 000 suomalaista, suuri osa heistä on löytänyt täältä myös puolison. Yhteinen tehtävämme on kannustaa kansalaisten välisiä yhteyksiä jatkossakin, erityisesti nuorison keskuudessa.

Herra Presidentti, haluan lopuksi nostaa maljan maidemme välisen ystävyyden kunniaksi ja toivottaa maallenne ja teille henkilökohtaisesti onnea ja menestystä myös tulevaisuudessa.