Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe sotatieteiden maisterikurssin nimittämistilaisuudessa 28.8.2014

Arvoisat sotatieteiden maisterit,

Onnittelen teitä menestyksellä suorittamastanne sotatieteiden maisterin tutkinnosta ja nimitän Puolustusvoimien palveluksessa olevat upseerin virkoihin.

Suomi on tarvinnut ja tarvitsee myös tulevaisuudessa ammattitaitoiset ja uskottavat puolustusvoimat. Teille lankeaa suuri vastuu tämän tehtävän täyttämisestä. Tehtävänne on sekä helppo että vaikea.

Se on helppo siinä mielessä, että Suomessa on aina ollut korkea maanpuolustustahto. Puolustusvoimien tehtävä kansakuntamme vapauden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ymmärretään hyvin, ja kansalaiset ovat valmiita tekemään oman osansa sotilaallisen maanpuolustuksemme hyväksi. Ilman tätä kansalaisilta saatua tukea ja ymmärrystä ei yleinen asevelvollisuus, johon puolustuksemme perustuu, olisi mahdollinen. Sen on meille historia hyvin opettanut.

Maanpuolustuskyvyn ylläpitämisessä on kuitenkin myös vaikeutensa, joista otan tässä yhteydessä esille muutaman. Ensimmäinen niistä on taloudellinen kehitys. Maamme talouskasvu on viime vuosina pysähtynyt. Puolustusmateriaalilla on kuitenkin oma rajattu elinikänsä eli vanhaa joudutaan korvaamaan uudella säännöllisesti. Puolustusmateriaali ei myöskään ole halpaa; sen hinta päinvastoin on viimeisimpien vuosien aikana noussut nopeasti. Näin on syntynyt yhtälö, jota ei ole helppo ratkaista.

Toinen vaikeus aiheutuu siitä, että toimintaympäristömme on juuri nyt muuttumassa. Eri maiden kansalliseen puolustukseen kohdistuu uudenlaisia uhkia. Runsas kymmenen vuotta sitten puhuttiin paljon terrorismista ja puolustusjärjestelmiä uusittiin sen mukaisesti. Tänä päivänä ajankohtaisia ovat ns. kyberuhkat, jotka jälleen vaativat uusia keinoja ja uudenlaista yhteistyötä.

Kolmas vaikeus aiheutuu siitä, että jo vanhentuneiksi uskotut sotilaalliset uhkat ovat muuttuneet uudelleen ajankohtaisiksi. Eri puolilla maailmaa ja jopa Euroopassa soditaan tällä hetkellä perinteisin menetelmin. Monet maat ovat havahtuneet huomaamaan, että täälläkin tarvitaan edelleen perinteistä sotilaallista maanpuolustusta. Jos se on kuitenkin päässyt rapistumaan, on sen uudelleenrakentaminen hyvin haastavaa ja aikaa vaativaa.

Suomen vastaus turvallisuusympäristön muutoksiin on ollut puolustusvoimauudistus, jota on pantu menestyksellisesti täytäntöön jo muutaman vuoden ajan. Haluan korostaa, että uudistuksen tarkoituksena ei ole ollut puolustusmenojen leikkaaminen vaan puolustusjärjestelmän kehittäminen niin, että se vastaa entistä paremmin edessä oleviin haasteisiin.

Puolustusvoimauudistuksessa on mielestäni monia tärkeitä ulottuvuuksia. Siinä on kyse muutosten hallinnasta ja siihen perustuvasta kehittämisestä kaikissa toiminnoissa. On tärkeää, että panostus niin varusmieskoulutukseen kuin puolustusvoimien henkilöstön täydennys- ja jatkokoulutukseen jatkuu. Pidän erityisen hyvänä sitä, että myös kertausharjoitukset saavat ansaitsemansa huomion.

Arvoisat sotatieteiden maisterit

Olette nyt siirtymässä käytännön tehtäviin, toteuttamaan niitä koulutuksellisia tavoitteita, jotka on mainittu osaksi puolustusvoimauudistusta. Teillä on suuri vastuu siinä, että maanpuolustuksellemme tyypilliset arvot toteutuvat myös käytännön tasolla. Teiltä odotetaan tehokkuutta ja laatua. Valmiudet tähän olette saaneet koulutuksenne kautta.

Luottamuksen merkitystä ei pidä myöskään unohtaa. On tärkeää, että varusmiehet luottavat kouluttajiinsa ja kouluttajat varusmiehiinsä. Samoin kouluttajien keskinäinen ja varusmiesten keskinäinen luottamus auttaa ylläpitämään uskottavaa puolustusta.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, hyvät johtajat ja opettajat

Kiitän teitä jälleen kerran hyvin tehdystä työstä. Olette luoneet nyt valmistuville nuorille upseereille hyvät edellytykset toimia menestyksellisesti heidän vaativassa ammatissaan. On teidän ansionne, että puolustusvoimien henkilöstön osaaminen säilyy edelleen korkealla tasolla.

Arvoisat maisterit,

Onnittelen teitä sekä teidän omaisianne tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne.