Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Tuglas-seuran 40-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 11.5.2022

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Tuglas-seuran 40-vuotisjuhlaseminaarissa 11. toukokuuta 2022. Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Tuglas-seuran 40-vuotisjuhlaseminaarissa 11. toukokuuta 2022. Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia

Austatud Härra President, hyvät juhlavieraat, naiset ja herrat,

esitän parhaat onnitteluni 40-vuotiaalle Tuglas-seuralle.

Suomen ja Viron läheisellä yhteydellä on pitkät ja vahvat juuret. Me asumme saman veden, Suomenlahden, rannoilla. Monenlaiset kosketukset yli lahden ovat olleet arkipäiväämme vuosisatojen ajan.

Yhteydet vilkastuivat 1800-luvun puolessa välissä, kun kielisukulaisuuden ryydittämä kansallisuusaate voimistui. Virolaiset ja suomalaiset alkoivat puhua Suomen sillasta, ikivanhasta symbolista.

Suomen ja Viron itsenäistyminen vahvisti yhteyksiä entisestään. Kun toinen maailmansota vei Virolta itsenäisyyden, kontaktit yli Suomenlahden heikkenivät. Mutta tarve ja halu hakea yhteyttä jäivät.

Virolaisten itsenäisyysliike 1980-luvulla sai Suomesta laajaa kansalaistukea. Samalla tänään juhlivasta Tuglas-seurasta alkoi tulla Viron puolivirallinen edustusto Suomessa. Lennart Meri toimi usein asemaansa vakiinnuttavan Viron ”ulkoministerinä” seuran tiloissa Helsingissä.

Kun Viro elokuussa 1991 julistautui itsenäiseksi, ei varovaisuus enää ollut tarpeen. Saatoimme kehittää naapurisuhdettamme vailla pidäkkeitä.

Viime vuonna juhlittiin Viron uudelleenitsenäistymisen 30. juhlavuotta. Vuosien mittaan Suomen ja Viron yhteydet ovat muuttuneet itsestään selviksi. Samalla Viro on kehittynyt nopeasti. Tätä katsotaan syystäkin ihaillen niin meillä Suomessa kuin myös muualla maailmassa.

Monissa asioissa voimme ottaa oppia toinen toisiltamme. Monella alalla yhteistyö on jo tiivistä. Esimerkkinä tästä ovat digipalvelut ja kyberturvallisuus, joissa Viro nähdään edelläkävijänä ja Suomikin kansainvälisenä huippuna. Estlink-merikaapelit yhdistävät sähköverkkomme toisiinsa, ja maiden välinen kaasuputki on toiminnassa. Energiayhteistyön merkitys kasvaa.

Elämme tänään jälleen uutta historiallista murroskautta. Venäjä on sodallaan Ukrainassa rikkonut Euroopan turvallisuuden. Tämän järistyksen vaikutus tuntuu pitkään myös Itämeren alueella. Me autamme Ukrainaa nyt, ja kun jälleenrakennuksen aika koittaa. Ukrainan urhea kansa ansaitsee kaiken tukemme.

Usein pienet valtiot nähdään historian voimien pelinappuloina. Mutta Suomen ja Viron pitkä yhteinen historia voidaan lukea myös toisin: Se on tarina selviytymisestä, jopa menestymisestä.

Tälle menestykselle näen jatkossakin hyvät eväät. Yhdessä meillä on lukuisia vahvuuksia. Näistä kieli ja kulttuuri eivät suinkaan ole vähäisimpiä.

Tuglas-seura perustettiin neljä vuosikymmentä sitten aluillaan olevan poliittisen murroskohdan alla. Seuran perustajat aistivat ajan henkeä herkästi. Tuglas-seuran työllä Suomen ja Viron suhteiden edistämiseksi on jatkossakin valtava merkitys. Toivotan menestystä Tuglas-seuralle, sen aktiiveille, myös tästä eteenpäin.