Tasavallan presidentti Sauli Niinistön? puhe Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen huippukokouksessa New Yorkissa 25. syyskuuta 2015

Minulle on suuri kunnia saada puhua tämän huippukokouksen avajaisistunnossa, jonka yhteydessä olemme juuri hyväksyneet uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Haluan kiittää pääsihteeriä siitä periksiantamattomuudesta, jolla hän on edistänyt aiempien tavoitteiden toteutumista sekä uusien asettamista. Haluan myös kiittää presidentti Museveniä ja pääministeri Rasmussenia, jotka toimivat tämän historiallisen tapahtuman puheenjohtajina.

Jo 15 vuoden ajan vuosituhattavoitteet ovat ohjanneet kehitystyötämme. Kaikkien tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty merkittävästi. Maailmanlaajuisen yhteistyön avulla yli miljardi ihmistä on autettu pois äärimmäisestä köyhyydestä. Määrä vastaa kotimaani Suomen väkilukua 200-kertaisesti ja Ugandan väkilukua 27-kertaisesti.

Yli miljardilla ihmisellä on nyt paremmat mahdollisuudet kuin 15 vuotta sitten. Koulua käyvien tyttöjen lukumäärä on nyt suurempi kuin koskaan aiemmin. Myös köyhyyden ja epätasa-arvon poistamisessa on edistytty. Tämä työ jatkuu.

Vuosituhattavoitteet ovat myös käynnistäneet tärkeitä kehitysprosesseja alueilla, joilla niitä on kipeästi kaivattu. Esimerkiksi Afrikassa on saavutettu ennennäkemätöntä talouskasvua ja köyhyyttä on pystytty vähentämään merkittävästi. 

* * *

Parannuksia ei ole kuitenkaan saavutettu helposti, eikä ilman takaiskuja. Vieläkään kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu. Ja vaikka edistystä on tapahtunut niiden kaikkien osalta, ovat tulokset olleet joidenkin tavoitteiden kohdalla parempia kuin toisten.

Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat osoittautuneet erityisen hankaliksi haasteiksi. Laaja-alaiset pyrkimykset sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi ovat jääneet osin toteutumatta. Nämä ovat haasteita, joihin meidän on suhtauduttava vakavasti.

Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on varmin tapa vähentää köyhyyttä sekä edistää kattavaa kasvua ja vaurautta. Jotta sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevat kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa, on tähän työhön osoitettava riittävästi voimavaroja.

Emme yksinkertaisesti kykene ratkaisemaan maailman ongelmia, jos puolet väestöstä ei koskaan pääse johtaviin asemiin vaan alistetaan toisen puolen määräysvallan alle. Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän on muutettava ajattelu- ja toimintatapojamme. 

Sukupuolten välisen tasa-arvon lisäksi toinen kriittinen tekijä, jota emme saa jättää huomiotta, on kestävä kehitys ympäristöasioissa. Ilmastomuutoksen hillitseminen sekä terveyden ja riittävän ruoka- ja vesihuollon turvaaminen edellyttävät yhteisiä, maailmanlaajuisia valvontatoimia sekä yhteiskunnallisten, taloudellisten ja ympäristötekijöiden mallintamista. Siksi Pariisin ilmastokokouksessa 2015 laadittavan ilmastosopimuksen on oltava kattava ja kunnianhimoinen. Pariisissa tehtävät päätökset ovat paras ja viimeinen mahdollisuutemme pyrkiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Ilmastonmuutos vaikuttaa satojen miljoonien ihmisten elinkeinoihin jo tälläkin hetkellä. Tämän syksyn tapahtumat Euroopassa antavat ainoastaan synkkää esimakua tulevaisuuden kehityssuunnasta, jos emme onnistu turvaamaan kestävää kehitystä. 

* * *

Jäsenmaiden hyväksymä loppuasiakirja kestävän kehityksen tavoitteista (The 2030 Agenda for Sustainable Development) on meitä kaikkia koskeva sopimus, jonka onnistumisesta jokainen meistä on vastuussa. Meillä ei ole varaa kiistelyyn tai epäonnistumiseen – meidän on pakko onnistua. Epäonnistumisen hinta on yksinkertaisesti liian korkea, ja se aiheuttaisi liian suurta inhimillistä kärsimystä.

Voimme itse valita jätämmekö tuleville sukupolville perinnöksi toivoa vai epätoivoa. Päätös on meidän.