Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa 23.9.2019

Puheen kieli englanti – muutosvarauksin

Arvoisa pääsihteeri, hyvät naiset ja herrat,

Haluan kiittää teitä, pääsihteeri Guterres, johtajuudesta, jota olette osoittanut kutsumalla meidät koolle tänään. Tiede on kiistatta osoittanut tarpeen kiireellisille ilmastotoimille. Nuoren sukupolven esittämät vaatimukset ovat yksiselitteisiä. Oli ensiarvoisen tärkeää, että meille järjestyi tilaisuus kuulla heidän ääntään tämän huippukokouksen aluksi. Jos me epäonnistumme, heidän tulevaisuutensa on vaakalaudalla.

Maailmanlaajuinen siirtyminen hiilineutraaliuteen tarkoittaa yhteiskuntiemme kokonaisvaltaista muutosta. Puolinaiset toimet eivät riitä. Meidän on saatava kaikki poliittiset toimemme saumattomasti tehokkaiden ilmastotekojen tueksi.

Juuri tämän huippukokouksen alla sain viestin lordi Nicholas Sterniltä: ”Kunnianhimo riippuu rahoituksesta ja rahoitus seuraa kunnianhimoa.” Suomi ja Chile vievät tätä ajatusta eteenpäin yhdessä puheenjohtamallaan valtionvarainministerien ilmastokoalitiolla. Helsingin periaatteet, joista tämä koalitio on sopinut, ajavat tarvitsemaamme systeemistä muutosta.

Ilmastotoimiin tarvitaan kaikkia valtiovarainministeriöiden hallussa olevia työkaluja. Verotusta ja budjetointia, julkisia investointeja ja hankintoja – kun nämä instrumentit valjastetaan palvelemaan ilmastotavoitteita, hiilineutraali maailma on mahdollinen.

Tämä maailmanlaajuinen aloite ei ole pelkkää puhetta epämääräisistä tavoitteista. Helsingin periaatteilla mobilisoidaan konkreettisia tekoja. Koalitioon kuuluu jo 40 sen tavoitteisiin sitoutunutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita liittymään mukaan.

* * *

Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia. Hallituksemme on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pian sen jälkeen aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi.

Rima on asetettu erittäin korkealle. Haluamme johtaa esimerkin voimalla. Siinä tavoitteiden asettaminen ei riitä. Ratkaisevaa on tulosten saavuttaminen.

Tehtävä on vaativa. Meidän on nopeutettava päästöjen vähentämistahtia. Samalla on vahvistettava hiilinieluja. Mutta tiedämme myös, että tähän tarvittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa.

Lisäksi meillä on vankkaa näyttöä aiemmin annettujen sitoumusten täyttämisestä. Vuonna 2015 Suomi oli maailman ensimmäisiä maita, joka sääti ilmastolain. Kivihiilen käyttö energiantuotannossa kielletään vuodesta 2029 alkaen. Fossiilisen öljyn käyttö lämmityksessä loppuu vuoteen 2030 mennessä.

* * *

Lopuksi haluan vakuuttaa, että me suomalaiset olemme täysin sitoutuneita määrätietoisiin ilmastotekoihin. Globaalisti, koalitioissa muiden kanssa ja kansallisesti.

Haaste on valtava. Mutta niin on palkintokin: kestävä tulevaisuus seuraaville sukupolville. Meidän velvollisuutemme on taata se.