Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe ylimpien valtioelinten edustajille ja korkeimmille virkamiehille 1.2.2018

Arvoisa eduskunnan puhemies ja arvoisat eduskunnan edustajat, 
arvoisa pääministeri, arvoisat valtioneuvoston jäsenet, 
hyvät Ahvenanmaan edustajat, 
hyvät virkamieskunnan, kirkkojen ja yliopistojen edustajat. 

Kiitän lämpimästi teitä, herra pääministeri, omasta ja valtioneuvoston puolesta esittämistänne kannustavista sanoista ja onnitteluista.

Tulen antamani vakuutuksen mukaisesti presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan Suomen perustuslakia ja lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä kuten olen tehnyt tähänkin asti. 

Kiitän teitä ja valtioneuvostoa hyvästä yhteistyöstä kuten edeltäjiännekin. Uskon, että yhteistyömme tulee jatkumaan tiiviinä ja hyvänä. 

Tulen myös jatkamaan säännöllistä yhteydenpitoani eduskunnan ja sen valiokuntien sekä eduskuntapuolueiden kanssa. Uskon, että yhteiset pohdintamme osaltaan vahvistavat vuoropuhelua ja ymmärrystä Suomen tilasta ja tulevaisuudesta.

Suomen itsenäisyys on tehtävä ja tehtävää riittää edelleen. Toin tänään eduskunnassa puheessani esiin keskeisiä Suomen tulevaisuuden kysymyksiä. Näiden asioiden eteen ja Suomen menestykseksi työskentelemme yhdessä.

Arvoisa pääministeri. Tulen kantamaan suomalaisilta saamaani mandaattia vastuuntuntoisesti. Valinta velvoittaa ja tuo mukanaan suuren vastuun yhteisen hyvän edistämisestä. Valta ja vastuu kulkevat aina käsi kädessä.

Tiivis yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä jatkuu. 

Maailma on muutoksen tilassa. Tarvitsemme yksituumaisuutta ja aloitteellisuutta. Erityisesti ilmastonmuutos, maailman väestön nopea kasvu, valtapolitiikan paluu ja EU:n ristiriitainen kehitys haastavat Suomea ja kansainvälistä yhteisöä. Vakautta tarvitaan, mutta sitä on hyvin vähän tarjolla.

Läsnä oleville Ahvenanmaan edustajille haluan todeta, että tulen tekemään jatkossakin tiivistä yhteistyötä kanssanne maakunnan hyvinvoinnin eteen. Toivon uuden itsehallintolain käsittelyn etevän niin, että se olisi voimassa itsehallinnon 100-vuotisjuhlan alkaessa.

Hyvä ja oikeudenmukainen hallinto on järjestäytyneen yhteiskunnan perusta. Toimitaan niin, että tämä hyvän hallinnon perinne jatkuu. 

Kiitän teitä työstänne isänmaan parhaaksi.