Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe ylimpien valtioelinten edustajille ja korkeimmille virkamiehille 1.3.2012

Muutosvarauksin

Kiitän lämpimästi teitä, herra pääministeri, omasta ja valtioneuvoston puolesta esittämistänne onnitteluista ja menestyksen toivotuksista.

Tänään eduskunnassa antamani vakuutuksen mukaisesti tulen presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudattamaan Suomen perustuslakia ja lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen kansan menestystä.

Tänään ovat tulleet voimaan perustuslain muutokset. Säännös, joka koskee toimivaltaa kansainvälisissä asioissa ja ulkopolitiikan johtamista säilyy muuttumattomana. Omalta osaltani vahvistan, että haluan tehdä tiivistä yhteistoimintaa valtioneuvoston kanssa näissä asioissa. On Suomen etu, että voimme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa esiintyä johdonmukaisesti ja yhtenäisesti.

Nykyinen kansainvälinen kehitys tekee kansallisesta yhteistyöstä entistäkin välttämättömämpää. Globaalisti läntisen maailman määräävä asema on väistämättä heikentymässä.

Väestörakenteen muutokset ja nousevien talousmahtien kansainvälispoliittisen aseman kasvaminen merkitsevät, että Suomen kannalta kansainvälistymisen haasteet eivät suinkaan ole ohitse vaan vasta alkamassa.

Läsnä oleville Ahvenanmaan edustajille haluan todeta, että tavoitteeni on tiivis vuorovaikutus kanssanne maakunnan itsehallintoon ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Suomalaisen virkamieskunnan vahvuuksia ovat virkamiesperiaatteiden ja hyvän hallinnon noudattaminen sekä vankka asiantuntemus. Oikeudentuntoisuus kaikessa julkisen vallan käytössä on vakaan ja ehyen yhteiskunnan perusta. Omassa työssäni olen valmis tukemaan näiden vahvuuksien säilymistä yhteiskunnassamme.

Esitän teille kaikille tervehdykseni ja toivotan menestystä työssänne ja tehtävissänne Suomen kansan ja maamme parhaaksi.