Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro demokratiahuippukokouksessa 9. joulukuuta 2021

Herra presidentti,

Suomi sijoittuu korkealle jokaisessa demokratiaan liittyvässä globaalissa vertailussa. Suomen demokratia perustuu vakaaseen edustukselliseen poliittiseen järjestelmään, hyvin toimivaan paikallishallintoon, elinvoimaiseen kansalaisyhteiskuntaan ja vähäiseen korruptioon.

Olemme ylpeitä siitä, että kuulumme ensimmäisiin maihin, joissa naiset yli sata vuotta sitten saivat oikeuden äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa. Se muodosti perustan sukupuolten tasa-arvolle yhteiskunnassamme.

Oma kokemuksemme osoittaa, että demokraattiset instituutiot, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja oikeusvaltioperiaate ovat rauhan ja kehityksen kulmakivet.

Tiedostamme myös, ettei demokratia ole koskaan valmis, ei Suomessa eikä missään muualla. Siksi pyrimme Kansallisen demokratiaohjelman 2025 avulla vahvistamaan omaa järjestelmäämme entisestään edustuksellisuuden ja osallistumisen, läpinäkyvyyden ja osallisuuden kannalta.

Demokratian edistämisen yhteydessä Suomi korostaa monenvälisen järjestelmän merkitystä. Ihmisoikeusneuvoston jäsenenä ja maana, jolla on keskeinen rooli Freedom Online -koalitiossa ja Generation Equality -kampanjassa, teemme parhaamme suojellaksemme ihmisoikeuksia, edistääksemme tiedotusvälineiden vapautta ja tehdäksemme teknologiasta osallistavaa.

Herra presidentti,

haluan kiittää Teitä tämän huippukokouksen koolle kutsumisesta. Demokratiaa on edistettävä kaikkialla, missä se on saamassa jalansijaa. Demokratiaa on suojeltava kaikkialla, missä se on uhattuna. Suomi on jatkossakin sitoutunut tukemaan demokratiaa kansallisesti, Euroopan unionin jäsenenä ja maailmanlaajuisesti.