Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro Euroopan neuvoston neljännessä huippukokouksessa Reykjavikissa 17.5.2023

Kuva: Riikka Hietajärvi/Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisat kollegat

Venäjä on yli vuoden ajan käynyt hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Se on ennen kaikkea hyökkäys Ukrainaa ja sen kansaa vastaan. Se on myös hyökkäys niitä perusarvoja vastaan, joille Euroopan neuvosto on rakennettu: rauhaa, yhteistyötä, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta vastaan. Meidän on puolustettava näitä sitoumuksia.

Tukemme Ukrainalle jatkuu yhtä vahvana ja päättäväisenä kuin tähänkin asti. Vahinko- ja vaaderekisterin perustamisen myötä Euroopan neuvosto on ottanut tärkeän askeleen kohti Venäjän vastuuvelvollisuuden varmistamista. Suomi tukee Ukrainan ja kansainvälisten instituutioiden vastuullisuuspyrkimyksiä myös vastedes.

Samalla kun ensisijainen huomiomme kohdistuu oikeutetusti Ukrainaan, korostamme tuen tarvetta myös Georgialle, Moldovalle ja Länsi-Balkanille. Suomi pitää tervetulleina jatkoaskelia, joilla edistetään Kosovon jäsenyyttä Euroopan neuvostossa.

Monenvälisen sääntöihin perustuvan järjestelmän ollessa kyseenalaistettuna Euroopan neuvosto ansaitsee vahvimman mahdollisen tukemme. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja sen tuomioiden täysimääräisen täytäntöönpanon merkitystä ei voi korostaa liikaa. Meidän on pidettävä yllä maailman kattavinta ihmisoikeuksien suojelujärjestelmää. Se on puolustuksemme demokratian taantumista vastaan.

Tässä huippukokouksessa käsittelemme ympäristön ja ihmisoikeuksien välistä tärkeää yhteyttä. Meidän on myös sovellettava uutta teknologiaa ja tekoälyä tavalla, joka kunnioittaa oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia. Lisäksi meidän on ehkäistävä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, torjuttava tietoverkkorikollisuutta, suojeltava vähemmistöjä ja torjuttava terrorismia. Lista on pitkä. Tätä ja paljon muuta varten Euroopan neuvoston on pysyttävä tehokkaana.

Suomi on kiitollinen puheenjohtajavaltio Islannille siitä, että se on kutsunut koolle tämän vahvan viestin välittävän huippukokouksen. Puolustamme ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta kaikkialla, missä ne ovat uhattuina. Haluan myös ilmaista tukemme Latvialle sen tulevaa puheenjohtajakautta varten tämän tärkeän työn jatkamiseksi. Kiitos.