Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista edistävään toimintaohjelmaan liittyvässä maailman johtajien kokouksessa New Yorkissa 27. syyskuuta 2015

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

Haluan kiittää Kiinan kansantasavallan presidenttiä Xi Jinpingiä, pääsihteeri Ban Ki-moonia ja YK:n tasa-arvojärjestöä UN Womenia tämän tärkeän kokouksen koollekutsumisesta. Sitoutumisenne sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen ansaitsee tunnustusta, kun jatkamme tätä tärkeää – suorastaan elintärkeää – työtä eriarvoisuutta vastaan.

Olemme kokoontuneet tänne rakentamaan siltaa Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman ja tulevien toimiemme välille. Sitoutumalla naisten oikeuksien vahvistamiseen voimme saavuttaa sukupuolten välistä tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen voimaannuttamista. Näin edistämme myös entistä kestävämpää kehitystä.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut olennaisen tärkeä tekijä Suomen menestyksessä, nousussamme köyhyydestä vaurauteen. Ilman tasa-arvoa ja yhtäläisiä mahdollisuuksia tämä ei olisi ollut mahdollista. Suomen naiset saivat ensimmäisinä maailmassa käyttää täysimittaisesti äänioikeuttaan ja vaalikelpoisuuttaan. Silti meillä Suomessakin tarvitaan jatkuvaa seurantaa, jotta parannusta vaativat kohteet tunnistetaan. Paljon on vielä tehtävää.

Suomen hallitus, yhtenä suurimmista UN Womenin tukijoista, on aloittanut uuden sukupuolten tasa-arvoa edistävän kansallisen toimintaohjelman valmistelun. Ohjelman ytimessä on sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Sukupuolten välinen tasa-arvo, naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen ja heidän oikeuksiensa täysimääräinen toteuttaminen ovat ulko- ja kehityspolitiikassamme ensisijaisia tavoitteita.

Naisten ja tyttöjen kohtaama väkivalta on yksi maailman yleisimmistä ihmisoikeusloukkauksista. Meidän kansallinen tavoitteemme on vähentää merkittävästi nuorten miesten naisiin ja tyttöihin kohdistamia väkivallantekoja. Olemme esimerkiksi alkaneet kouluttaa kaikkia varusmiespalvelukseen astuvia ikäluokkia.

Suomi tukee vahvasti ja toteuttaa aktiivisesti Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmaa. Korostamme, että on tärkeää lisätä naisten lukumäärää rauhanvälityksessä, varmistaa, että kaikki rauhanturvaoperaatioihin osallistuvat henkilöt saavat sukupuolten tasa-arvoon liittyvää koulutusta ja taata, että rikkomukset johtavat aina rangaistuksiin.

Naisten ja tyttöjen osallistuminen ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön on myös äärimmäisen tärkeää. Vuonna 2007 pidetyn Balin ilmastokokouksen jälkeen Suomi on tukenut monia maita naispuolisten delegaattien kouluttamisessa ja heidän lukumääränsä lisäämisessä yhteistyössä Global Gender and Climate Alliancen kanssa. Tänä vuonna tavoitteenamme on sisällyttää sukupuolinäkökulma Pariisin uuteen ilmastosopimukseen.

Kehotan kaikkia vastaamaan YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin Step It Up -aloitteeseen, joka tähtää tasa-arvon saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Ja koska olen mukana HeforShe-kampanjassa, haluaisin erityisesti pyytää kaikkia miehiä ja poikia rakentamaan tasa-arvoista ja kestävää yhteiskuntaa yhdessä naisten ja tyttöjen kanssa.