Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n kestävän kehityksen huippukokouksen keskustelutilaisuudessa ilmastonmuutoksesta New Yorkissa 27.9.2015

(muutosvarauksin; puheen kieli englanti)

Haluan onnitella puheenjohtajia tärkeästä tehtävästä valmistautuessamme tulevaan Pariisin ilmastokokoukseen. Toivon, että saamme koottua tänään riittävästi pontta pystyäksemme tekemään joulukuussa ne ratkaisevan tärkeät päätökset, joita meiltä odotetaan.

Suurimpana haasteenamme on varmistaa, että ihmiskunta turvaa tulevaisuutensa opettelemalla elämään kestävästi planeettamme voimavarojen rajoissa. Emme voi siirtää vastuuta seuraavalle sukupolvelle. Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi tähän asiaan voi vaikuttaa, ja meitä tullaan arvioimaan sen perusteella, miten hyvin selviämme ihmiskunnan ehkä pahimmasta uhkatekijästä.

Olemme jo ylittäneet maapallon kestokyvyn ilmastonmuutoksen suhteen, sillä lämpötilan nousu jatkuu. Aikaa ei ole hukattavaksi. Tarvitaan nopeita ja johdonmukaisia ratkaisuja.

Onnistuminen taistelussa ilmastonmuutosta vastaan riippuu suurelta osin kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä seikasta. Tarvitsemme johdonmukaisia toimintatapoja, meidän täytyy asettaa saastuttamiselle hinta sekä mahdollistaa kaikkien mukanaolo. Kaikkia näitä yhdistää halumme kantaa vastuuta.

Ensiksikin kansallisella tasolla Suomi aikoo vastata haasteeseen kokonaisvaltaisesti ja ottaa kaikki sidosryhmät mukaan työhön. Ruokaturva sekä veden ja energian kestävä käyttö ovat ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa mielestämme keskeisessä asemassa. Liike-elämän toimintaympäristön edellytykset on otettava huomioon. Kaikkien on tehtävä uusiutuvia energianlähteitä ja energiatehokkuutta suosivia valintoja.

Toiseksi kestämättömille toiminnoille täytyy asettaa hinta. Suosittelen monenvälisiä toimia hiilidioksidipäästöjen hinnoitteluun ja kehotan kaikkia osallistumaan. Lisäksi ’fossiilisten polttoaineiden tukireformin ystävät’ -maaryhmän jäsenenä Suomi kehottaa kaikkia maita liittymään mukaan.

Kolmanneksi yhteiskunnan kaikkien tahojen osallistuminen on tarpeen. Yksittäiset valinnat voivat kumuloitua massiivisiksi vaikutuksiksi, jotka voivat olla joko hyödyllisiä tai haitallisia. Nyt tarvitaan pystyvimpien maiden ja suurimmista hiilipäästöistä vastuussa olevien tahojen sekä kaikkien globaalin yhteisön jäsenten panosta. Kaikkien osallistuminen on tarpeen.

Johtajina meidän täytyy näyttää tietä. Pariisissa saavutettava kunnianhimoinen ja maailmanlaajuinen sopimus ei ole vaihtoehto, vaan välttämättömyys.