Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n kestävän kehityksen SDG Moment -tilaisuudessa 18.9.2020

Arvoisa apulaispääsihteeri, hyvä puheenjohtaja, naiset ja herrat, arvoisat valtionpäämiehet,

Elämme parhaillaan COVID-19-pandemian aiheuttaman maailmanlaajuisen kriisin keskellä. Kriisi on tuonut haasteita myös monien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Terveyteen ja köyhyyteen keskittyvien tavoitteiden lisäksi haluaisin painottaa sukupuolten välisen tasa-arvon tärkeyttä.

Kun yhteiskuntamme kohtaavat myllerryksiä, merkitsee se usein naisten ja tyttöjen oikeuksien – erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien – rapautumista. Meidän on suojeltava näiden oikeuksien toteutumista päättäväisesti. Jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta, tarvitsemme siihen myös naisten ja tyttöjen täyden panoksen.

***

Tämän hetken kriisi tarjoaa meille myös mahdollisuuden, jota meillä ei ole varaa hukata. Näemme kuinka hallitukset ja instituutiot ympäri maailmaa vastaavat kriisiin valtavien taloudellisten elvytyspakettien avulla.

Meidän on varmistettava, että nämä varat käytetään viisaasti. Jotta voimme todella noudattaa viherelvytyksen periaatetta “Build Back Better and Greener”, meidän on nyt sovitettava elvytystoimemme yhteen YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman, Pariisin ilmastosopimuksen ja biologisen monimuotoisuuden yleissopimuksen kanssa.

***

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä ei ole mahdollista ilman riittävää rahoitusta. Näin ollen Suomessa kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään jatkossakin valtion talousarvioon. Tavoitteemme on, että Agenda 2030 muodostaisi pohjan hallituksen kaikelle politiikalle. Olemme vakaasti päättäneet tehdä Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Lisäksi globaalissa mittakaavassa Suomi toimii yhdessä toisen puheenjohtajamaan Chilen kanssa aktiivisesti valtiovarainministerien ilmastokoalitiossa, johon on liittynyt jo yli 50 maata.

Samalla, kun yritämme selvitä parhaillaan käynnissä olevasta pandemiasta, meidän on myös vahvistettava globaalia kestävyyttä tulevien sokkien varalta. Emme pysty saavuttamaan tätä ilman maailmanlaajuista yhteistyötä.  Emme pysty saavuttamaan tätä ilman vahvaa, sääntöihin perustuvaa monenkeskistä järjestelmää. Emmekä pysty saavuttamaan tätä ilman YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.